Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Familienavnregister Kamrud – Nordhagen

 Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Familienavn,   Gardsnavn  Side
     
 Kamrud  
   – Bjørnlia (Tø)  114
 Karlsen  
   – Bjerkely (Tø)  113
   – Sæteren n. (SO)  346
 Kilde  
   – Kilden/Rydje (Ve)  203
 Kjellvang  
   – Nordvang (Tø)  154
 Kjernet/Kjærnet  
   – Bergli (Mi)    12
   – Bjørkli (Mi)    13
   – Engebakk (Tø)  119
   – Hagen (Tø)  130
   – Høimo (Tø)  136
   – Lykkestad (Ry)    28
   – Nordbekk (Tø)  150
   – Nytun (Tø)  156
   – Otteråsen n. (Ry)    34
   – Solgløtt 72-266 (Tø)  161
   – Stensheim (Ry)    87
   – Stensli (Ry)    37
   – Strand n. (Tø)  165
   – Sørvang (Tø)  169
   – Øiensjøsveen n. (Tø)  181
 Kjernli  
   – Lyngbakken (SO)  297
   – Vesterås (Tø)  178
 Kjernmoen  
   – Grylla (Mi)    15
   – Kjernli (SO)  289
   – Sandberg (SO)  332
 Kleven  
   –  Moserabben (SO)  302
 Kolos  
   – Bagsjøberget (SO)                    242/  244
   – Nysted (V/N)    89
 Koppang  
   – Nysted (Koppang) (SO)    316
   – Røbuknappen (SO)  327
   – Skogheim (SO)  335
   – Vestnes (SO)  356
 Korperud  
   – Hanstad (V/N)    68
 Kristiansen  
   – Holtløkken (St)    47
   – Holum (Mi)    16
   – Høgås (SO)  284
   – Lilleberg (SO)  294
   – Lyngås/Solbakken (Ry)    29
   – Myrholmen (Tø)  145
   – Rysjølien (Ry)    34
   – Skau (Mi)    21
   – Strand (Tø)  165
 Kuosmainen  
   – Otteråsen (SO) 30/34 
   – Ravnkleven (SO)  321
   – Skjæret (SO)  334
   – Tørberget – Andersgarden (Tø)      173
   – Tørberget – Larsgarden (Tø)  175
   – Tørberget n. (Tø)  170
 Kvarnstrøm  
   – Borgen (Mi)    13
   – Spillerhemmet (St)    55 
 Kveen  
   – Grønli (V/N)    67
 Kverndal  
   – Norsted (SO)  313
 Kverneggen  
   – Kveen (V/N)    91
   – Sjøbrænden (Tø)  158
 Kvernen  
   – Brenden ø. (TØ)  115
 Kvitsten  
   – Sagstua (SO)  330
 Lageraaen  
   – Rysjølien (Ry)    34
 Landfald  
   – Lillebakken (SO)  294
 Langberg  
   – Holm (Ry)    28
 Langdalen  
   – Utsikten (Mi)    22
 Langaas  
   – Dyri (Tø)  118
 Larsen  
   – Bækkelund (SO)  254
   – Furali (SO)  264
   – Gjevaldshaugen m. (SO)  265
   – Grøtbæklien (SO)  273
   – Lunner (SO)  297
   – Lyngås/Solbakken (Ry)    29
   – Mellemberg (Mi)    16
   – Midtli (SO)  301
   – Midtskogsberget (Mi)    18
   – Myhre (Ry)    30
   – Norvang (Tø)  154
   – Ravnkleven (SO)  321
   – Røbuknappen (SO)  327
 
 – Sagstua (SO)
 330
   – Soltun (SO)  340
   – Tørberget – Larsgarden (Tø)  175
   – Vangli (V/N)    99
   – Vestheim (Tø)  178
 Liahaugen  
   – Bjørke (Ry)    25
 Likvern/Likværn  
   – Nyseter (SO)  315
   – Sæteren nordre (SO)  346
 Liljebakk  
   – Tveito (Tø)  170
 Lilleberg  
   – Haugen (SO)  281
   – Lillebo (SO)  295
   – Lyngbakken (SO)  297
   – Myrhaug (Mi)    19
 Lindgren  
   – Bergliteigen (Ve)  192
   – Haugen (Tø)  131
   – Øiensjøsveen s. (Tø)  182
 Lindstad  
   – Ifarneset s. (Koia) (SO)  287
 Lund  
   – Hjemly (SO)  283
 Lundberg  
   – Haugen (Tø)  131
   – Åsen (Tø)  186
 Lunde  
   – Vestby m – Andreas (Ve)  233
 Lunner  
   – Fagerli (SO)  259
 Lutnes  
   – Østenheden s. (SO)  359
   – Østenheden n. (SO)   361
 Lyngbakken  
   – Sandbak (SO)  331
 Lysfoss  
   – Berg (Mi)    10
   – Nygården (Mi)    20
   – Skogsrud (Ry)    36
   – Teigen (Ry)    38
   – Vestheim (Tø)  178
 Løberg  
   – Samvirkelaget (Tø)  157
 Løvhaugen  
   – Sortodden (SO)  340
 Løvung  
   – Kvitsten (SO)  292
 Långflon  
   – Storsveen – Dersø (St)    55
   – Tørberget – Andersgarden (Tø)  173
 Martinsen  
   – Filadelfia (Tø)  122
   – Samvirkelaget (Tø)  157
 Matsen/Matssen  
   – Bjørnstad (SO)  249
   – Skjærbæk (SO)  333
 Mattisen  
   – Storsveen – Koiegarden (St)    56
 Mattson/Mattsson  
   – Kjernli (SO)  289
   – Vangen (Tø)  176
 Mellemgaard  
   – Brenden (SO)  250
   – Søberg (SO)  348
 Mellum  
   – Bjørke (SO)  248
   – Leikvang (SO)  293
   – Mellemgård (SO)  299
   – Sjølyst (SO)  332
 Melaaneset  
   – Vestby m – Andreas (Ve)  233
 Michelsen  
   – Bæk (V/N)    62
 Midtskogsberget  
   – Granaas (Tø)  128
   – Mellemberg (Mi)    16
 
 – Skogli (Mi)
   21
 Mistereggen  
   – Lyngen (SO)  298
   – Utsikten (SO)  355
 Moen  
   – Bergseth (SO)  248
 Moengen  
   – Nordbrenden (SO)  308
 Moldberget  
   – Gjevaldshaugen s. (SO)   268
 Moren  
   – Nyhuus ø. – Nerby (V/N)    87
 Mortensen  
   – Storsveen – Koiegarden (St)    56
 Muruåsen  
   – Lynger (SO)  298
 Myhre  
   – Sagbakken (SO)  330
 Myrene  
   – Odden (Skinnarn) (SO)  317
   – Ørneset (SO)  357
 Myrli  
   – Kveen (Ve)  204
 Myrvang  
   – Dyri (Tø)  118
   – Nordby (V/N)    75
   – Skogheim (Ve)  220
 Møystad  
   – Nygaarden ø. (Ve)  214
 Neby  
   – Akre (Ve)  189
   – Bagsjøberget s. (SO)  242
   – Fagerhøy (Ve)  194
   – Fjellvang (Monka) (SO)  261
   – Husly (Ve)  202
   – Mellomtun (SO)  300
   – Munkvang (SO)  303
   – Nyhuus v – Mortens (V/N)    78
   – Nyhuus ø – Nerby (V/N)    87
   – Skjærbæk (SO)  333
   – Sørlund (SO)  352
 Neby-Akre  
   – Gløttvold (Ve)  197
 Nerberg  
   – Holm (Ry)    28
   – Norheim (Tø)  154
   – Vangen /Tø)  176
 Nerby  
   – Løvstad (V/N)    73
   – Nyhuus ø – Nerby (V/N)    87
   – Vestbyplass (V/N)  100
 Nergaard  
   – Bakkestua (SO)  246
   – Blakstad (SO)  249
   – Evje (SO)  258
   – Gjevaldshaugen n. (SO)  266
   – Knashaug (SO)  291
   – Dyri (Tø)  118
   – Mellemgård (SO)  299
   – Myrstad (Tø)  145
   – Norderhaug (SO)  310
   – Rogstad (SO)  324
   – Rydland (SO)  325
   – Solstad (SO)  339
 Nerli  
   – Bergheim (SO)  247
   – Løkken (SO)  299
 Nes  
   – Nyhuushagen (V/N)    88
 Nilsen  
   – Rognli (SO)  324
   – Tallegga (Ve)  226
   – Tørberget – Andersgarden (Tø)  173
   – Øiensjøsveen n. (Tø)  181
 Nohr  
   – Sørlund (SO)  352
 Nordbrenden  
   – Skogly (SO)  336
   – Unnli (SO)  355
   – Tallegga (Ve)  226
 Nordby  
   – Akselhus (Tø)  107
   – Nordbrænden – Lund (Ve)  210
   – Talaasseteren s. – Gjermunds (Ve)     228
   – Talaasseteren s. – Olas (Ve)  230
 Norderhaug  
   – Bastua (Tø)  112
   – Engstad (Tø)  121
 Nordhagen  
   – Bjørnbekk (SO)  249
   – Brænden/Sørbrænden (Ve)  193
   – Bråten (SO)  251
   – Elgtun (Ve)  194
   – Firstad (Ve)  195
   – Leikvang (SO)  293
   – Nordsetra/Stykket (SO)  312
   – Norsted (SO)  313
   – Thune (Knappsetra) (SO)  352
   – Torud (Ve)  232