Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Gardnavnregister Akre – Gutua

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

Gardsnavnregister

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn  Side
   
 Forkortelser:  
 MI = Midtskogsberget  
 Ry = Rysjølia  
 St = Storsvea  
 SO = Søre Osen  
 Tø = Tørberget  
 V/N = Varåholla/Nyhus  
 Ve = Vestby  
   
 Akre 61-5 (Ve) Akre  189
 Akre  85-9 (SO)  242
 Akselhus 72-4 (Tø) Nyhuus/Olsen  107
 Arnestad 63-78 (V/N) Nerby    59
 Bagsjøberget nordre 79-2 (SO) Bagsjøberget  244
 Bagsjøberget søndre 79-1 (SO) Bekkelund  242
 Bakke 72-237 (Tø) Søberg  108
 Bakke 75-10 (SO) Storbæk  245
 Bakkeli 74-82 (Mi) Nordsveen      9
 Bakken 62-4 (Ve) Iversen  189
 Bakken 74-10 (St) Storsveen    40
 Bakken 87-7 (SO) Harviken  245
 Bakken nordre 72-35 (Tø) Øverby  109
 Bakken søndre 72-34 (Tø) Andersen  109
 Bakken vestre 72-36 (Tø)  111
 Bakkestua 79-31 (SO) Nergaard/Øverås  246
 Bakketoppen 72-351 (Tø) Nysted  111
 Bakketun 60-103 (Ve) Bakke  190
 Bakketun 61-20 (Ve) Rusten  190
 Bakketun 72-274 (Tø) Bakken  112
 Bakketun 72-317 (Tø) Solheim  112
 Bakketun 74-65 (Mi) Østby      9
 Bakketun 76-24 (SO) Hammer  246
 Bakstad 72-260 (Tø) Bakke  112
 Baksjøen 33-16 (Ve) Skaug/Smevold/Frilseth  191
 Bakstua 72-221 (Tø) Norderhaug  112
 Bakstuknappen 72-353 (Tø) Vesterås  113
 Bekk I og II 79-12/14 (SO) Bekk  246
 Bekkestad (Nordsvea) 86-9 (SO) Nordsveen  246
 Bekkvang, se Peglerud (V/N)    91
 Berg ”Piabo” (V/N) Strand    60
 Berg 72-165 (Tø)Persson  113
 Berg 73-15 (Mi) Lysfoss    10
 Berg 86-16 (SO) Smevold  247
 Bergan II 73-31/63 (Mi) Volden    11
 Berget 73-8 (Mi) Berg    11
 Berget 88-135 (SO) Bakken/Martinsen  247
 Bergheim 73-48 (Mi) Holen    12
 Bergheim 85-10 (SO) Sortodden  247
 Bergli 60-79 (Ve) Bakken  192
 Bergli 73-14 (Mi) Bredal    12
 Bergli 73-18 (Mi) Jonhaugen    12
 Bergliteigen 60-94 (Ve) Bakken  192
 Bergset 75-22 (Mi) Storsveen    12
 Bergseth 80-5 (SO) Engebakken  248
 Bergtun 33-379 (Ve) Bakke  192
 Bjerke 72-68 (Tø) Ensrud  113
 Bjerkely 72-261 (Tø) Karlsen  113
 Bjørke 71-44 (Ry) Gran    25
 Bjørke 75-34 (SO) Mellum  248
 Bjørkeli 33-471 (Ve) Søberg  192
 Bjørkeli 73-47 (Mi) Skjærstad    13
 Bjørkeli 72-200 (St) Ottershagen    41
 Bjørkeli II 72-361 (St) Ottershagen    41
 Bjørklund 72-314 (Tø) Nyhuus  114
 Bjørklund 72-350 (Tø) Vestvang  114
 Bjørnbekk 79-25/28 (SO) Nordhagen  249
 Bjørndal 37-186 (Ve) Bekkelund  192
 Bjørnebo 74-43 (SO) Østenheden  249
 Bjørnli 72-352 (Tø) Kamrud  114
 Bjørnsby 66-47 (V/N) Bråten    61
 Bjørnstad 33-142 (Ve) Nordhagen  193
 Bjørnstad 72-142 (Tø) Vesterhaug  114
 Bjørnstad 75-33 (SO) Nygaard  249
 Blakstad 80-27/28 (SO) Nergaard  249
 Blikstad 83-2 (SO) Storsveen  250
 Bogsveen midtre 74-14 (St) Bogsveen    42
 Bogsveen vestre 74-2 (St) Storsveen    42
 Bogsveen østre 72-217 (St) Bogsveen    44
 Borg 72-190 (Tø) Skogli  115
 Borgen 73-21 (St) Kvarnstrøm    13
 Bredal 73-30 (St) Bredal    45
 Bredvold 73-38 (St) Bogsveen    45
 Brenden østre (Brænna) 72-50 (Tø) Haugen  115
 Brenden 75-39 (SO) Sveen  250
 Brovold/Brænna 63-37 (V/N) Teksum    62
 Bryn 71-37 (Ry) Ensrud    26
 Brænden – Sørbrænden 33-35 (Ve) Nordhagen  193
 Brænden vestre 72-96 (Tø) Brenden  116
 Bråten 76-2 (SO) Nordhagen  251
 Bæk 63-39 (V/N) Bæk    62
 Bækkelund 63-40 (V/N) Bekkelund    64
 Bækkelund 73-32 (SO) Roseth  254
 Bækken 72-72 (Tø) Høljeneset  117
 Bækkevang 72-197 (St) Aker    45
 Bø 72-228 (Tø) Gleditsch  117
 Djupsand 78-1 (SO) Hagen  254
 Dyri 72-137 (Tø) Myrvang  118
 Ebru (Nordli) 63-191/91 (V/N) Nysted    65
 Ebru 60-60 (Ve) Bakke  194
 Eggen 75-4 (SO) Eggen  256
 Eika 74-123 (SO) Søberg  257
 Elgtun 60-115 (Ve) Nordhagen  194
 Elisvea (Tø)  119
 Elverhøi 72-133 (Tø) Jota  119
 Elverhøi 72-203, se Granås (Tø)  128
 Enerbakken 72-343 (Tø) Skjærstad  119
 Eng 72-263 (Tø) Eriksen/Storsveen  119
 Eng 88-82 (SO) Nygård  257
 Engebakk 72-175 (Tø) Aastad  119
 Engen 77-4 (SO) Bakke  257
 Engerud 72-65 (Tø) Brenden  120
 Engerud II 72-264 (Tø) Brenden  121
 Engli 87-10 (SO) Engh  258
 Engstad 72-178 (Tø) Haugen  121
 Ensrud 72-211 (Tø) Borgen  121
 Ero 72-240/241 (Tø) Engebretsen  122
 Evje 75-27 (SO) Bronken  258
 Evju 74-53 (SO) Jensen  259
 Fagerhøy 60-45 (Ve) Bråten  194
 Fagerli 73-11 (Mi) Kristiansen    14
 Fagerli 88-4 (SO) Lunner  259
 Fallet 72-140 (St) Storsveen    46
 Fallet 84-3 (SO)  260
 Farmen 88-6 (SO)Balke/Gleditsch  260
 Filadelfia 72-232 (Tø)  122
 Firstad 60-37 (Ve) Nordhagen  195
 Fjell 72-143 (Tø) Skjærstad  122
 Fjell 83-15 (SO), se rettinger  591
 Fjellbu 72-188 (Tø) Brenden  123
 Fjellstad 74-24 (St) Storsveen    46
 Fjellstad 83-16/7 (SO) Blikstad  261
 Fjellvang (Monka) 80-9 (SO) Fjellvang/Furulund  261
 Fogner 76-25 (SO) Walmsness  263
 Fredbo 33-198 (Ve) Bakken  196
 Fredheim 72-220 (Tø) Trøiterud  123
 Fredheim 78-2 (SO) Hagen  263
 Fredhjem (Haabet) 63-43 (V/N) Nyhuus    66
 Fredhjem 71-31 (Ry) Aastad    26
 Fredly 33-184 (Ve) Svensen  196
 Fredly 33-191 (Ve) Vestli  196
 Fredtun 60-63, se Mo (Ve)  208
 Furali 88-50 (SO) Larsen  264
 Furulund 88-139 (SO) Evensen  264
 Furuly 72-254 (Tø) Hamborg/Jensen  124
 Furuly 80-22 (SO) Ravnkleven  265
 Furumo 72-245 (Tø) Tangnes  124
 Furumo 88-156 (SO) Nygård  265
 Gilje 71-30 (Ry) Vesterås/Eriksen    27
 Ginasou 72-262 (Tø) Halvorsen  124
 Gjevaldshaugen mellom (Mellomhaugen) 79-4 (SO) Harviken  265
 Gjevaldshaugen nordre 80-2 (SO) Østenheden  266
 Gjevaldshaugen søndre (Søhaugen) 79-5 (SO) Sveen  268
 Gleditsch 72-19 (Tø) Gleditsch  125
 Glestad 72-195 (Tø) Brenden  126
 Gløttvold 60-33 (Ve) Bakken  197
 Gobakken 33-46 (Ve) Gihlemoen  197
 Gran 83-17 (SO) Bogsveen  269
 Granbakken 88-15 (SO) Nordnes  269
 Granberg 75-24 (SO) Granberg  271
 Graner 73-23 (Mi) Holen    14
 Granheim 60-27 (Ve) Hagen  199
 Granheim 72-273 (St) Holen    47
 Granheim 76-77 (SO) Hammer  271
 Granli (Gunders) 63-41 (V/N) Stenbrenden    67
 Granli 60-14 (Ve) Sjøli  199
 Granli 72-172 (St) Ottershagen    47
 Granli 72-320 (Tø) Tangen  127
 Granli 72-334 (Tø) Ensrud  127
 Granli 73-37 (Mi) Holen    15
 Granli 80-4 (SO)  272
 Granli 84-9 (SO) Fallet  272
 Granly 72-170 (Tø) Stensby  127
 Granum 72-205 (Tø) Ensrud  128
 Granaas 72-347 (Tø) Granaas  128
 Grindal 60-22 (Ve) Halvorsen  200
 Grindal 71-39 (Ry) Andersen    27
 Grinden 75-8 (SO) Grinden  272
 Grylla/Gryllrønningen 74-11/29 (Mi) Pettersen    15
 Grønli 60-21 (Ve) Akre  200
 Grønli 66-48 (V/N) Hammersgård    67
 Grønli 72-87 (Tø) Ensrud  128
 Grønli 86-14 (SO) Svartodden  273
 Grønnro 61-17 (Ve) Bakken/Hermansen  200
 Grøtbæklien 89-9 (SO) Larsen  273
 Gutua 72-264 (Tø) Brenden  129