Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 9 del 1 Haugerud – Kvarnstrøm

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Haugerud  
 Haugerud (52-42 og 262) (Innb)    71
 Lundsanden (31-39) (Innb)  129
 Sola (26-253) (Innb)  227
 Sola (58-61) (Innb)  228
   
 Haugnæss  
 Haugli (31-153) (Innb)    72
 Helstad (36-63) (Innb)    76
 Vestbyvegen (37-593) (Innb)  292
   
 Hegg  
 Nymoen T1 (33-252) (Innb)  188
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)     222
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb)  221
 Strandmo (26-234) (Innb)  244
   
 Heggberget  
 Løvli (24-47) (Innb)  137
 Rognbakken (24-59) (Innb)  197
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)  222
 Åsvold (29-42,89 og 150) (Stra)  370
   
 Heggbrenna  
 Åsvold (29-42,89 og 150) (Stra)  370
   
 Heggeriset  
 Kråkjordet (26-6) (Innb)    99
 Midtberg søndre (26-95) (Innb)  142
 Soltun (26-247) (Innb)  235
   
 Heistad  
 Solli (36-107) (Kors)  349
   
 Helgerud  
 Vonheim (26-600) (Innb)  299
   
 Hellerud  
 Åsvold (29-42, 89 og 150) (Stra)  370
   
 Heltberg  
 N for Grindb. T73(36-300) (Innb)  171
   
 Hemstad  
 Bjørkli (26-178) (Innb)    21
 Bjørnstad (36-176) (Innb)    23
 Bryn (36-129) (Innb)    28
 Brynli (36-376) (Innb)    28
 Grimstad (36-126) (Innb)    57
 Haugan I og II (26-88 og 270) (Innb)    66
 Haugli (26-112) (Innb)    71
 Haugtun (36-218) (Innb)    74
 Hemstad (36-27) (Innb)    76
 Lindstad (36-35) (Innb)  124
 Lokheim (37-199) (Innb)  124
 Lunås (37-258) (Innb)  129
 Mostue ((58-52) (Innb)  151
 N for Grindb. T90 (36-312) (Innb)  173
 Oddberg (26-211) (Innb)  189
 Skogly (26-264) (Innb)  213
 Sole (26-119) (Innb)  231
 Solheim (36-229) (Innb)  232
 Solstad (35-19) (Kors)  350
 Sæterbakken (36-17) (Innb)  251
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb)  272
 Øberg (36-142) (Innb)  300
 Ørsjøsetra (31-34) (Ørsj)  376
 Østvang (36-173) (Innb)  307
 Åsen 9 Hembo (26-337) (Innb)  313
   
 Hennie  
 Vestadbakken søndre T14 (58-233) (Innb)  287
   
 Henriksen  
 Høgegga (58-230-3) (Innb)    80
 Kirkenær (33-113) (Innb)    85
 Kjellås – Brattbakken (37-410) (Innb)    90
 Prestgarden (32-1) (Innb)  194
 Rypbekklia (24-77) (Innb)  202
   
 Hepsø  
 Høgegga (58-230-8) (Innb)    80
   
 Hika  
 Vestadbakken T97 (58-208) (Innb)  285
   
 Hildremyr  
 Sannar (37-329) (Innb)  210
   
 Hinders  
 Mimre lund (Gløtten) (36-110) (Innb)
 143
   
 Hjemstad  
 Bergetunet (33-256) (Innb)    18
 Rypbekklia (24-77) (Innb)  202
   
 Hoel  
 Lien (Klokkerhaugen) (26-34) (Innb)  118
   
 Hoff  
 Humla (26-227) (Innb)    79
   
 Holden  
 Eng (59-14) (Innb)    42
   
 Holdhus  
 Nervold (39-69) (Ørsj)  373
 Nyborg (30-120) (Ørsj)  373
   
 Holen  
 Elveglimt (59-44) (Innb)    40
 Granlund (59-17) (Innb)    55
 Granlund nordre (59-25) (Innb)    55
 Lyngbakken (59-38) (Innb)  130
   
 Holm  
 Søberg (33-728) (Innb)  252
   
 Holmberg  
 Solbakken (30-74) (Innb)  229
   
 Holmseth  
 Bergetunet (33-256) (Innb)    18
 Bjørkly (26-246) (Innb)    22
 Elvestad (38-116) (Innb)    41
 Lykkebo (38-214) (Innb)  130
 N for Grindb. T128 Granlund (36-328) (Innb)  174
 Rypbekklia T15 (24-68) (Innb)  201
 Soltun (38-237) (Innb)  235
 Vestadbakken T13 (58-132) (Innb)  275
   
 Holmøy  
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb)  272
   
 Hollsæter  
 Vestadbakken T57 – Fredly (58-222) (Innb)  287
   
 Holst  
 Tryli (28-26) (Innb)  266
   
 Holt-Holt Hansen  
 Bratta (26-542) (Innb)    25
 Buflod vestre – Gjermunds (41-3) (BuFu)  318
 Elvbakke (37-140) (Øver)  382
 Elvestad (40-82) (Øver)  383
 Furuheim (36-232 og 360) (Kors)  342
 Hammersgaard nordre (36-48) (Øver)  383
 Holt (58-53) (Innb)    78
 Kvejordet T11 (31-278) (Innb)  106
 Kvejordet T14 – Monstad (31-281) (Innb)  106
 Nordvi (40-29) (Øver)  397
 Nordhaug (37-77) (Innb)  181
 Roa (39-137) (Øver)  397
 Sandbo (38-122) (Øver)  399
 Sanden (37-3 og 642) (Øver)  399
 Sundstøen (37-15) (Innb)  249
 Sørby (38-6 og 21) (Øver)  403
 Vestadbakken T22 (58-141) (Innb)  276
 Vestadbakken T25 (58-143) (Innb)  276
 Vestadbakken T50 (58-165) (Innb)  280
 Vestadjordet T14 (58-85) (Innb)  292
 Vinje (37-214) (Innb)  298
 Ørbak (24-16) (Innb)  300
   
 Holte  
 Elvarheim (26-100) (Innb)    39
 Høgstad (37-263) (Innb)    81
 Løkja (26-33) (Innb)  133
 N for Grindb. T93 (36-316) (Innb)  173
 Sola (58-61) (Innb)  228
 Solhøy (29-100) (Innb)  233
 Søndre Moen T21 (25-48) (Innb)  257
 Østhagejordet (29-17) (Innb)  303
   
 Holtmoen  
 Hauge (26-289) (Innb)    68
   
 Holøyen  
 Vestadbakken T36 (58-153) (Innb)  278
   
 Houmb  
 Sola (58-61) (Innb)  228
   
 Hovstad  
 Vestadbakken T110 (58-221 og 226) (Innb)  287
   
 Husdal  
 Vestadbakken T40 (58-157) (Innb)  279
   
 Hylleraasen  
 Løvaasen (56-8) (Stra)  358
   
 Hyllvang  
 Hylla (26-516) (Innb)    79
   
 Huser  
 N for Grindb. T 56 (36-259) (Innb)  166
   
 Høgberg  
 Moe Gården (26-92) (Innb)  146
   
 Høgli  
 Bratteggen søndre (26-13) (Innb)   25
   
 Høieggen  
 Drevdalen (30-24) (Drev)  337
   
 Høye  
 Høgegga (58-230-7) (Innb)    80
 Sørtun (25-14) (Innb)  261
   
 Haavi  
 Håvi (37-25) (Innb)    83
 Haavland (26-94) (Innb)    84
   
 Håberget  
 Kvejordet – Nedrevoll 1 og 2 (31-296 og 297) (Innb)  108
   
 Igland  
 N for Grindb. (36-265) (Innb)  167
   
 Isaksen  
 Grindstrand (36-197) (Innb)    61
   
 Ingebretsen  
 Gamlevn 15 (26-522) (Innb)    53
   
 Jacobsen – Jakobsen  
 Hekla (26-183) (Innb)    75
 Høgstad (37-263) (Innb)    81
   
 Vestadbakken T36 (58-153) (Innb)  278
   
 Jahr  
 Unaheim (33-217) (Innb)  269
   
 Johannessen  
 Sandbakken (39-30) (Øver)  
   
 Jensen  
 Buflod Vestre (41-2) (BuFu)  317
 Hammersgaard nordre (36-48) (Øver)  383
 Løkja (26-33) (Innb)  133
 Nordvik (37-136) (Innb)  184
 Sundsbakken (40-16) (Øver)  402
   
 Jensenius  
 Nordvi (40-29) (Øver)  397
   
 Jeppesen  
 Vestadbakken T102(58-213) (Innb)  286
   
 Jogerud  
 Kirkenær (33-113) (Innb)    85
   
 Johansen  
 Birkelund (24-51) (Innb)    20
 Harhilstad (30-148) (Innb)    66
 Nesset (37-266) (Innb)  162
 Sandkveen (37-4) (Innb)  208
 Solvang (26-92) (Innb)  236
 Strineset (37-18) (Innb)  244
 Åkertun (37-509) (Innb)  311
   
 Johannesen  
 Pynten (26-68) (Innb)  196
 Vestadbakken T63 (58-178) (Innb)  282
   
 Johnsen – Jonsen  
 Elverhøi (37-100) (Innb)    40
 Grinden (34-1) (Innb)    59
 Løvberget nordre (38-3) (Innb)  134
 Midtberg nordre (26-74) (Innb)  141
 Nes nordre Jon -Nes (40-6) (Øver)
 390
 Nordby østre (33-6) (Innb)  178
 Soltun (26-519) (Innb)  235
 Søndre Moen – Solhøa (25-29) (Innb)  254
 Sørby søndre – Oppigarn (37-30) (Øver)  405
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb)      271
   
 Johnstad  
 Vestadbakken T22 (58-141) (Innb)  276
   
 Jota  
 Bakkens hjemjorde (39-44) (Øver)  380
 Kvejordet T7 – Jotun (31-275) (Innb)  105
 Lappen (26-250) (Innb)  114
 Vestadbakken T26 (58-144) (Innb)  277
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb)  280
 Viklund (37-351) (Innb)  297
   
 Jægersborg  
 Bjørnås (26-514) (Innb)    23
 Skyltbæk (37-173) (Innb)  218
   
 Jørgensen  
 Kvejordet T11 (31-278) (Innb)  106
 Vestadbakken T22 (58-141) (Innb)  276
   
 Kannert  
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb)  272
   
 Kalfoss  
 N for Grindb. T63 (36-266) (Innb)  167
   
 Karlsen  
 Apotekergården (20-201) (Innb)    10
 Haug (37-130) (Innb)    66
 Kjellås – Brattbakken (37-410) (Innb)    90
 N for Grindb. T59 (36-262) (Innb)  166
 N for Grindb. T94(36-316) (Innb)  173
   
 Karlsmoen  
 Bo (26-269) (Innb)    24
 Furuly (59-35) (Innb)    52
 Nordbæk (56-10) (Stra)  364
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)  222
 Skogly (37-257) (Innb)  214
 Søndre Moen – Gunnli (25-27) (Innb)  253
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb)  272
 Vestadbakken T84 (58-195) (Innb)  283
 Vestadjordet T7 (58-75) (Innb)  290
   
 Keiseraas – Keiserås  
 Møllerud T II – Tunheim (37-502) (Innb)  158
 Skrenten (28-17) (Innb)  217
 Solvoll (58-39) (Innb)  237
   
 Kidula  
 Bergetunet (33-256) (Innb)    18
   
 Kilde  
 Haga (33-618) (Innb)    61
 Hagen (33-80) (Innb)    63
 Hagen nedre (33-241) (Innb)    64
 Skredderbakken (26-12) (Innb)  215
 Vestadbakken T106 (58-217) (Innb)  286
 Ørje (24-46) (Innb)  301
   
 Killingmo – Killingmoe  
 Tryli (28-26) (Innb)  266
 Vestadbakken T97 (58-208) (Innb)  285
 Vestadbakken søndre T15 (58-246) (Innb)  289
   
 Kise  
 Mimre lund (Gløtten) (36-110) (Innb)  143
 Nordbylia T5A (26-335) (Innb)  180
 Solhøy (29-100) (Innb)  233
   
 Kjelsen  
 Norderhaug (40-19) (Øver)  394
   
 Kjelstad – Kjeldstad  
 Bekkeli (26-171) (Innb)    15
 Borgen (33-472) (Innb)    25
 Deset (26-85) (Innb)    35
 Evje (26-125) (Innb)    44
 Furuly (59-35) (Innb)    52
 Granrud (58-31 og 104) (Innb)    57
 Hagen (33-80) (Innb)    63
 Haugli (37-242) (Innb)    72
 Holmbo (59-24) (Innb)    78
 Kjeldberg (26-61) (Innb)    87
 Kjelstad (Bjørnåsen) (26-62) (Innb)    95
 Kjelstad nordre (26-57) (Innb)    95
 Kjelstad søndre (26-36) (Innb)    95
 Lien (Klokkerhaugen) (26-34) (Innb)  118
 Nordvi (40-29) (Øver)  397
 Rypbækmoen (33-34) (Innb)  203
 Sandkveen (37-4) (Innb)  208
 Slettmoen (37-54) (Innb)  221
 Søndre Moen T6 – Johnstad (25-32) (Innb)  254
 Sønsteby (26-249 og 547) (Innb)  257
 Øvrevoll I (31-229) (Innb)  310
   
 Kjernaasen-Kjærnåsen  
 Haugstad (26-443) (Innb)    73
 Nordom (40-10) (Øver)  396
   
 Kjærnet-Kjernet  
 Evja (29-34) (Innb)    44
 Moe Gården (26-92) (Innb)  146
 Vestadbakken T37 (58-154) (Innb)  278
 Vikavn. (37-513) (Innb)  295
 Vikborg (37-229) (Innb)  296
   
 Kjernsholen  
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)  222
   
 Kjeverud  
 Soltun (56-116) (Stra)  366
   
 Kjølberget  
 Hammerstad (36-38) (Innb)    65
   
 Kjølseth  
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)  222
 Vestadbakken T19 (58-138) (Innb)  275
 Vestadbakken søndre T9 (58-244) (Innb)  289
   
 Kjølstad  
 Kjellås T13 (37-427) (Innb)    92
   
 Kjørsvik  
 Skredderbakken (26-641) (Innb)  216
   
 Klackar  
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb)  221
   
 Knap  
 Skredderjordet V (26-364) (Innb)  216
   
 Knetten  
 Nertun (37-235) (Innb)  162
   
 Knuts  
 N for Grindb. T71 (36-299) (Innb)  171
   
 Knutsson  
 Elvenes (37-124) (Innb)    40
   
 Kolloen  
 Søndre Moen T17 (25-44) (Innb)  256
   
 Kolos  
 Furumoen (53-127) (Innb)    53
 Kirkenær (33-113-7) (Innb)    85
 Lunde østre (31-1) (Innb)  126
   
 Kolosæter-Kolåsæter  
 Granlund (59-17) (Innb)    55
 Granlund nordre (59-25) (Innb)    55
 N for Grindb. T70 (36-298) (Innb)  171
   
 Kolstad  
 Sandbo (38-122) (Øver)  399
   
 Kolvik  
 Kjellås T10 (37-424) (Innb)    92
   
 Korsberget  
 Haugli (26-112) (Innb)    71
 Ørbak (24-16) (Innb)  300
   
 Kristiansen  
 Kjellås T15 (37-429) (Innb)    92
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb)  271
 Rypbekklia (24-77) (Innb)  202
 Sandbo (37-461) (Innb)  207
 Skredderjordet III (26-362) (Innb)  216
 Smestadjordet T4 (58-92) (Innb)  226
 Smiebakken (28-14) (Innb)  227
 Snippen (26-260) (Innb)  227
 Solgløtt (26-272 og 314) (Innb)  231
 Vestadbakken T20 (58-139) (Innb)  275
 Vestadbakken T49 (58-164) (Innb)  280
 Vestadbakken T65 (58-180) (Innb)  282
 Vestadbakken T104 (58-215) (Innb)  286
 Vestadbakken søndre T18 (58-247) (Innb)  289
 Åsli (37-228) (Innb)  315
   
 Kristoffersen – Kristofersen  
 Fredlund (57-7) (Stra)  353
 Mehagen (Knutshaugen) (35-5 og 36-1) (Innb)  138
   
 Krogh  
 Løkja (26-33) (Innb)  133
 Vestadbakken T26 (58-144) (Innb)  277
   
 Krudtå  
 Steinum (26-236) (Innb)  240
   
 Kulås  
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb)  272
   
 Kvarnstrøm  
 Evje (32-32) (Stra)  353
 Kvarnstad (26-49) (Innb)  100