Perlestikkerboken, som også denne kirkeboka kalles, inneholder en rekke beskrivelser av hverdagslivet i Nakskov. Over 1200 sider har presten ført opp hva som skjedde i den lille danske byen på begynnelsen av 1600-tallet

Boken er skrevet på den tid hvor Christian IV, også kjent som Christian kvart, var konge i Danmark-Norge. Lenge har den ligget mer eller mindre utilgjengelig i en brannsikker boks, men nå er den endelig gjort tilgjengelig for alle.

Annonse

Kombinert kirkebok og regnskapsbok

Perlestikkerboken er Danmarks nest eldste kirkebok og har sitt navn etter Anders Pedersen Perlestikker.

Samme år som Anders Pedersen Perlestikker kom til Nakskov i 1617 begynte han å føre det som skulle bli Danmarks mest unike kirkebok. Over 1200 sider får man et innblikk i livet i Nakskov helt frem til år 1626, da Anders fortsatte skrivningen i en ny bok som siden den gang har gått tapt.

Slik skal han ha sett ut Anders Pedersen Perlestikker som skrev den unike kirkeboken, tilbake på tidlig 1600-tall.

I tillegg til til regnskap over hvem som hadde betalt tiende til kirken og de tradisjonelle kirkebok-oppføringer, skrev Anders Pedersen Perlestikker inn annen informasjon. For eksempel beskrev han hvordan henrettelser fant sted på byens torv og om hvordan kirketårnet falt ned i byens gater og drepte 5 mennesker.

Nakskov var på denne tiden Danmarks syvende viktigste by med 2000 innbyggere. I dag har Nakskov i underkant av 13 000 innbyggere.

Pest rammet Nakskov

I 1620 kan man lese ut av boka at pesten rammet Nakskov. Dødstallet i den danske byen økte fra forrige års 20 dødsfall til 370 dødsfall, men Anders overlevde og kunne fortsette føringen av den spesielle kirkeboka.

Ni år senere rammet pesten Nakskov på nytt og denne gangen ble også Anders Pedersen Perlestikker rammet og døde. Han ble bare 43 år gammel, men etterlot seg en kulturhistorisk skatt, spesielt spennende for alle med slekt i Nakskov på 1600-tallet.

Nå er boken skannet og digitalt tilgjengelig for alle via arkiv.dk. Boken finnes også i en trykt avskrift fra 1954, på 434 sider, med tilhørende navneregister.

Utklipp av Tittel-bladet til den trykte avskriften av Perlestikkerboken fra 1954

Gå til den skannede utgaven av Perlestikkerboken

Annonse

Her finner du den trykte avskriften fra 1954

Danske TV ØST har laget denne videoreportasjen av saken: