Unik nordisk kulturskatt på norske hender

Pressemelding fra Stiftelsen Nordisk Bibelmuseum

Den verdifulle danske Rosendahlske bibelsamling er nå blitt norsk etter 114 år i Danmark.

--Annonse--

-Det er en meget flott og eksklusiv bibelsamling med mange unike og sjeldne objekter. Den bærer preg av at den er satt sammen av en samler med sans for kvalitet og høy kunnskap om bibelens historie. For oss i Nordisk bibelmuseum er den et flott tilskudd og supplement til det vi både har stilt ut og disponerer av andre sjeldne bibler. Samlingen har nå fått et trygt oppholdssted i museet i Oslo sentrum, forteller daglig leder for Nordisk bibelmuseum, Rune Arnhoff.

Det var stor pågang fra kultur- og historieinteresserte i Danmark som ønsket å se den unike Rosendahlske samlingen da den befant seg der. Den var imidlertid aldri offisielt utstilt. Nå kan man se deler av den kjente boksamlingen i Nedre Slottsgate i Oslo.

Flotte farger i den aller første Luther-bibelen fra 1533
Flotte farger i den aller første Luther-bibelen fra 1533

Danske Kristian Rosendahl startet å samle i 1906

Det var i sin tid oldefaren til Palle Rosendahl som begynte å samle på de mange sjeldne biblene. Han var boktrykker og bokbinder. Senere generasjoner har bidratt til en betydelig økning i antall bøker. Da samlingen skulle selges i forbindelse med avhending av familiens eiendeler, var det viktig for både selger og kjøper at boksamlingen ble holdt intakt. Bibelmuseet i Oslo er således blitt en viktig forvalter av vår felles nordiske kulturarv.

Den Rosendahlske bibelsamling teller over 500 bibler og bøker. Mens den første generasjon Rosendahl hadde religiøse interesser, var senere generasjoner mer opptatt av selve håndverket knyttet til bøkene. Mange av biblene i samlingen utmerker seg således med vakker innbinding og flott typografi.

Sirlig typografi i en godt bevart tysk bibel fra 1476

Gutenberg, Martin Luther og kong Christian III

Blant bøkene som kan beskues finner man verdens første Luther-bibel fra 1533. Denne fikk også senere nordisk tilknytning, ved at kong Christian III i Danmark etter å ha hatt kontakt med Martin Luther fikk ordnet det slik at boktrykkeren kom til København med sine tresnitt fra den første Luther-bibelen. Den danske kongen og Luther var enige om at det var viktig at folk fikk tilgang til skriften. Det skjedde da den danske versjonen kom i 1550.

Andre objekter i samlingen er et blad fra den første trykte boken, Gutenbergs Bibel fra 1450 og fem såkalte inkunabler, som er bøker trykt på 1400-tallet. Den første spanske Bibelen fra 1569 i komplett versjon og en meget sjelden side fra en håndskrevet Bibel funnet i Normandie fra rundt 1200-tallet, er andre skatter i samlingen.

-Vi på museet gleder oss til å presentere denne unike kulturskatten og har vært opptatt av å kunne gjøre Den Rosendahlske bibelsamlingen tilgjengelig for offentligheten. Samlingen er betydelig også i europeisk sammenheng, avslutter Rune Arnhoff.

Thorlakurbibelen fra Island - datert til 1644
Thorlakurbibelen fra Island – datert til 1644