Valle kommune bind 4

Tilbake til bygdebøker i Aust-Agder

Innhold

 Gnr. 49, HARSTAD      7
 Bnr. 1, Bakken    24
 Bnr. 2, Nistog    36
 Bnr. 3, Oppistog    53
     Gangseid    65
 Bnr. 3 b    68
 Bnr. 4, Systog    70
 Gnr. 12, Nordtun    80
 Gnr. 46, ÅKRE    81
 Bnr. 1, Nordigard    97
     Plass  111
 Bnr. 2, Søribakken  111
 Bnr. 3, Nordibakken  118
 Bnr. 4, Sygard  128
 Bnr. 6, Systog  138
 Bnr. 10, Nygarden  139
 Bnr. 11, Tannstad II og Rike, bnr. 14, Tannstad I         140
 Bnr. 20, Fagerheim  141
 Bnr. 23, Valle internat  142
 Gnr. 45, RIKE  144
 Bnr. 1, Grjotgarden  163
 Bnr. 1 b  172
 Bnr. 2, Skarpækre  173
 Bnr. 3, Ròta  177
     Roholt  199
 Bnr. 4, Nistog  199
     Plass  216
 Bnr. 4 b  216
 Bnr. 7, Skumstein  220
 Bnr. 8 og 9, Solheim  230
 Bnr. 10, Dølevodd  231
 Bnr. 12, Vokhaug  231
 Bnr. 13, Fredtun  232
 Bnr. 24, Gullkro  233
 Bnr. 26, Solbrekk  234
 Gnr. 44, VIKI  235
 Bnr. 1, Innistog  251
 Bnr. 2, Nistog  267
 Bnr. 6, Systog  280
 Bnr. 7, Oppistog  291
     Plass  302
     Bjørnehov  304
     Tussehaug  304
 Bnr. 8, Rishaug  305
 Bnr. 9, Vikvoll  306
 Bnr. 13, Vikåker  306
 Gnr. 43, KYRVESTAD  307
 Bnr. 1, Mannspann  323
 Bnr. 2, Heggjebakken  332
 Bnr. 4, Oppistog  333
 Bnr. 5, Nistog  347
 Bnr. 6, Nordstog  361
 Bnr. 6 b  374
 Gnr. 42, PRESTEGARDEN  377
     Prestane  389
 Bnr. 1, Prestegarden  408
     Festekontrakt nr. 1  416
     Festekontrakt nr. 2, Fristad  416
     Festekontrakt nr. 5   417
     Festekontrakt nr. 6, Haugsjå   417
     Festekontrakt nr. 7, Bjørketun   418
     Festekontrakt nr. 8   418
     Setesdalsmuséet  418
     Oppsal  419
 Bnr. 4, Øyne  421
 Bnr. 7, Prestelii  425
 Bnr. 8, Haugebirke, bnr. 18  428
 Bnr. 10, Haugebirke  428
 Bnr. 11, Skeidvodden  434
 Bnr. 12, Rekaviki  442
 Bnr. 14, Lund  443
 Bnr. 20, Støyla  446
 Bnr. 21, Skjenøyne  448
 Bnr. 22, Ruslehaugen  450
 Bnr. 24, Strandli  460
 Bnr. 27, Skogly  460
 Bnr. 28, Flattun  461
 Bnr. 29, Hauglund  462
 Bnr. 31, Fjelltun  462
 Bnr. 33, Bergheim  463
 Bnr. 35, Fuglehuk  463
 Bnr. 36, Åsheim  463
 Bnr. 37, Fjellberg  464
 Bnr. 38, Solberg  464
 Bnr. 41, Soltun  464
 Bnr. 42, Grantun  465
 Bnr. 43, Skogvoll  466
 Bnr. 44, Solglytt  466
 Bnr. 45, Heimtun  467
 Bnr. 46, Solbakken  467
 Bnr. 47, Fjellheim  468
 Bnr. 48, Steinhagen  468
 Bnr. 58, Granlund  468
 Bnr. 59, Dreng  470
 Bnr. 60  470
 Bnr. 61  470
 Bnr. 62  470
 Bnr. 63  471
 Bnr. 64, Lidarende  471
 Bnr. 65  472
 Bnr. 66  472
 Bnr. 68  472
 Bnr. 69  472
 Bnr. 70  473
 Bnr. 71  473
 Bnr. 74  473
 Gnr. 41, SAGNESKAR  474
 Bnr. 1, Sagneskar  483
 Bnr. 2, Sagneskar  494
 Bnr. 3, Sagneskar  497
 Bnr. 3 b, Vodden  506
 Bnr. 5 og 9, Skarshaug  510
 Bnr. 6, Lii, bnr. 14, Haugli  510
 Bnr. 10, Solberg II  512
 Bnr. 12, Haugtun  514
 Gnr. 40, KJELLEBERG  516
 Bnr. 1, Store-Kjelleberg  530
     Lii  539
 Bnr. 2, Lisle-Kjelleberg  540
 Bnr. 3, Lii  548
 Bnr. 4, Haugebirke, Prestegarden, bnr. 8 (Haugebirke) og bnr. 18 (beiterett)      549
 Bnr. 5, Nordstog  553
     Lii  564
 Bnr. 6, Solheim  564
 Bnr. 8, Bergtun, bnr. 9 Bergtun og bnr, 12, Bergtun II  565
 Bnr. 10, Lundheim og bnr. 11, Lundheim nr. 2  565
 Bnr. 14, Skogheim  566
 Bnr. 15, Litun  566
 Bnr. 17, Skartun  567
 Bnr. 19, Tjørehaug  568
 Bnr. 24, Fjelltun  568
 Bnr. 25, Revehagen  569
 Bnr. 26, Fredheim  569
 Bnr. 27, Auvershage  570
 Bnr. 28, Bratterud  570
 Bnr. 29, Soltun  571
 Bnr. 30, Utsyn  571
 Bnr. 31, Fredbo  571
 Bnr. 32, Kyrehagen  572
 Bnr. 33, Svingen  572
 Gnr. 39, JORDET  573
 Bnr. 1, Jordet  583
 Bnr. 2, Vodden  589
     Festekontrakt nr. 1, Elvestad  598
     Festekontrakt nr. 2  599
     Halte-Jørundstuptin  600
     Seljebakken  601
     Rusto  604
     Brattækre  607
 Bnr. 3, Jordet  607
     Uri  619
 Bnr. 4, Nistog  621
 Bnr. 5, Lian  624
 Bnr. 6, Jordet  625
 Bnr. 7, Nordheim  626