VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje

Anders Mørch
Forside
Forord
Lars Andersen Mørch
Knud Larsen Mørch
I. Maren Mørch og hendes familielinje
II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Knud Kristian Mørch og hans familiegren
B. Tørger Mørch og hans familiegren
C. Alexander Mørch og hans familiegren
D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren
E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren
III. Ole Knudsen og hans familielinje
IV. Dorthea Knudsdatter Mørch og hendes familielinje
V. Eleonore Lovise Knudsdatter Mørch og hendes familiegren
VI. Karen Marie Mørch og hendes familielinjer
ad. 2. Carl Sundes efterkommere (Sundegrenen)
ad. 3. Nora Sundes efterkommere (Sandberggrenen)
VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Jacob Mørch og hans familiegren
B. Eleonore Lovise Mørch og hendes familiegren
C. Andreas Mørch og hans familiegren
D. Johanne Magrethe Mørch og hendes familiegren
E. Johan Christian Mørch og hans familiegren

Anders Mørch blev sjømand og var skibsfører fra Drøbak i 1800. Naar han sluttet at fare vites ikke sikkert, men det maa ha været efter 1807, eftersom hans skib det aar blev kapret av engelskmændene, og han selv sat i «prissonen» i London. Han blev dog snart frilandt. Hosstaaende portræt av ham er fotografert efter et litet maleri paa elfenben, der vistnok blev udført under hans fangenskab i England.

Han bodde i Drøbak fra ca. 1800 til 1803, i Frederiksstad Forstad fra 1803 til ca. 1807 og senere paa s. Veum i Glemminge. I Forstaden kjøpte han i 1807 sin bror Lars’s i 1790 nybyggede hus, matr. no. 21 i Nygaardsgaten, men solgte igjen eigendommen i 1816 til en skibsfører Nils Kloed, da han samme aar hadde kjøpt gaarden s. Veum, hvor han tidligere blot hadde bodd tilleie. Huset i Nygaardsgaten solgte Kloed i 1827 til Anders Mørchs ældste søn Jakob, der igjen i 1844 avhændet det til sin bror Andreas. I 1897 overgik det til Fredriksstads kommune og i 1916 delvis til Fredriksstad Privatbank. Senere er hovedhuset nedrevet og flyttet til Hankøsundet. 

Efter at ha sluttet paa sjøen blev Anders Mørch skibsreder og gaardbruker m.m. Blandt andet var han ogsaa medeier i en vindmølle, der stod paa Apenesfjeldets høieste top ikke langt fra gaarden «Lykkeberg» i Fredriksstad Forstad. Den nedbrændte i 1853 og blev ikke gjenopført.

Han blev 24de jan. 1800 gift i Drøbak med Catharine Elisabeth Gierdrum f. i Drøbak 1779, d. i Sarpsborg 31te mai 1848 og datter av klokker til Aas og Drøbak Jacob Alexandersøn Gierdrum f. i Kristiania 29de aug. 1732, d. i Drøbak 9de decbr. 1815 og hustru Johanne Magrethe Jaspersen f. paa i Aas i 1751, d. paa s. Veum 13de mai 1835.

Anders Mørch skrev i 1816 sit navn:

De havde foruten et dødfødt i 1804  7 barn:

  1. Eleonore Lovise f. i Drøbak 11te novbr. 1800, d. sammesteds 5te febr. 1801.
  2. Jacob f. i Drøbak 22de april 1802, d. 6 timer gammel.
  3. Jacob Gierdrum f. i Fredriksstad 17de septbr. 1805, d. i Sannesund 6te febr. 1866.
  4. Eleonore Lovise («Nora») f. 7de oktbr. 1806, d. i Amerika ukjendt.
  5. Andreas f. paa s. Veum 5te septbr. 1808, d. i Fredriksstad 4de novbr. 1880.
  6. Johanne Magrethe («Hanna») f. 11te oktbr. 1809, d. i Sarpsborg desember 1900.
  7. Johan «Christian», f. 11te juni 1814, d. paa Hauge i Tune 19de jan. 1876.