Vil ikke ha navneendring

Heiegården Solberg eller Solbjør

To personer utenbygdsfra med røtter i heiegården Solberg mellom de to dalførene i Kvinesdal har reagert på at kulturenheten i Kvinesdal kommune har endret det gamle gårdsnavnet Solberg til Solbjør….

Les mer i Avisen Agder