Wales i 1911 på nett

 

Folketellingen skulle egentlig ikke bli publisert i sin helhet før neste år, men den store etterspørselen fremskyndet lanseringen. For å få dette til, ble det i tiden frem mot lanseringen digitalisert et folketellingsark i sekundet(!). De digitaliserte kildene ble fortløpende publisert etter hvert som de var klargjort og med publiseringen av Wales har folketellingen blitt komplett på nett.

 

 

{googleAds}<script type="text/javascript"><!–
google_ad_client = "pub-4064624966162732";
/* 234×60, opprettet 13.07.09 */
google_ad_slot = "1334857400";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//–>
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}

Det vil si…. komplett, med et unntak. Grunnet personvernet vil fortsatt sensitiv informasjon om "svakelighet" og "barn av kvinnelige fanger" holdes tilbake frem til den egentlige lanseringen i 2012.

Tellingen er, som med de fleste kildene i utlandet, en betalingstjeneste. Du kan søke opp de personene du ønsker og få greie på hvilken alder de ble notert med den 2. april 1911. Ønsker du mer informasjon må du betale. Innsyn i en enkelt transkripsjon koster ca. 80 pence (7 kroner), men ønsker du å se den originale kilden må du ut med det tredobbelte.

Her finner du 1911-tellingen for England og Wales.