Krangelen fortsetter

Bygdebokforfatter Harald Langmyhr har latt seg overtale til å anke tapsdommen fra lagmannsretten. Langmyhr vant først i tingretten for så å tape i lagmannsretten. Nå skal altså forfatteren og ekskona møtes i høyesterett for å avgjøre skjebnen til den «nye» bygdeboka «Nok innmark til ei ku».

Boka kom opprinnelig ut i 2007 og handler om husmannsslitet ved Høgfjell i Tvedestrand kommune. I boken blir det omtalt 22 småbruk, derav en som er Langmyrs egen gård. Under omtalen av denne gården blir ekskona etter hennes oppfattelse beskrevet som uansvarlig både når det gjelder økonomi, dyrehold og familieliv. Tvedestrandforfatteren mener slike historier er underholdene lesning fra det indre livet på gården.

Annonse

Frem til «rettsaktriologien» var det solgt 430 eksemplarer av bygdeboka, kun et restopplag på 70 eksemplarer gjenstod. Nå skal det altså avgjøres hva som skjer med disse og alle utlånseksemplarer som er kjøpt inn av bibliotekvesenet. Påstanden i ankesaken er at Harald Langmyr skal frifinnes fullstendig, samt at hans tidligere ektefelle må dekke hans saksomkostninger fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. En sum som nå har kommet opp i flere hundretusen kroner.

Forøvrig kan det nevnes at Harald Langmyhr er i gang med nok et bygdebokprosjekt.

Les mer i:

Tvedestrandposten