Baar

B.S.Baar og litt om hans slekt
Forfatter(e)
Inger Aarhus
År
1940
Utgitt
Historielaget for Telemark og Grenland
Sider
s. 46-50
Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum
Undertittel
En gammel slektebok
Forfatter(e)
S. H. Finne-Grønn
År
1952
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 264-268