Gyldenløve

Gyldenløves mor og hendes efterslekt
Forfatter(e)
A. D. Dahl
År
1976
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
s. 317-349
Slekten Gyldenløve til Austråt
Forfatter(e)
Engebret Hougen
År
1954
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 323-344