Kristiansand

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider
Undertittel: Gyldenløves gate ; Kongens gate ; De store ildebranne
Bind: 6
Forfatter(e): Karl Leewy
År: 1980
Utgitt: Christianssands sparebank, Historiefondet
Sider: 233 s.
Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider
Undertittel: Markensgaten ; Henrik Wergelands gate ; Kongsgården
Bind: 7
Forfatter(e): Karl Leewy
År: 1980
Utgitt: Christianssands sparebank, Historiefondet
Sider: 223 s.
Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider
Undertittel: Kirkegaten ; Hvorledes Kristansand ble skilt fra Oddernes ; Hvordan Kristiansand ble stiftstad ; Mer om kirken og kirkelige forhold ; Fra de gamle kirkebøker
Bind: 8
Forfatter(e): Karl Leewy
År: 1981
Utgitt: Christianssands sparebank, Historiefondet
Sider: 252 s.
Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider
Undertittel: Rådhusgaten ; Kristian IV gate
Bind: 9
Forfatter(e): Karl Leewy
År: 1982
Utgitt: Christianssands sparebank, Historiefondet
Sider: 273 s.
Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider
Undertittel: Dronningens gate, Tordenskjolds gate
Bind: 10
Forfatter(e): Karl Leewy
År: 1983
Utgitt: Christianssands sparebank, Historiefondet
Sider: 239 s.
Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider
Undertittel: Odderøya, Lagmannsholmen, Været
Bind: 11
Forfatter(e): Karl Leewy
År: 1984
Utgitt: Christianssands sparebank, Historiefondet
Sider: 248 s.
Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider
Undertittel: Register
Bind: 12
Forfatter(e): Marit Ljøstad Mørck
År: 1985
Utgitt: Christianssands sparebank, Historiefondet
Sider: 360 s.