Numedal

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Numedals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende øvre Numedal
Undertittel: Numedalsgårde og Numedalsslekter, 2den del, Noregårder og Noreslekter
Bind: 5-2
Forfatter(e): Gustav Heber
År: 1950
Utgitt: I kommisjon hos Tanum
Sider: 67 bl.
Numedals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende øvre Numedal
Undertittel: Gårde og slekter i Veggli og Rollag
Bind: 5-3
Forfatter(e): Gustav Heber
År: 1950
Utgitt: I kommisjon hos Tanum
Sider: 55 bl.
Numedals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende øvre Numedal
Undertittel: Embedsmenn, m.v., stamtavler m.v.
Bind: 6-1
Forfatter(e): Gustav Heber
År: 1951
Utgitt: I kommisjon hos Tanum
Sider: 51 bl.
Ringerikske slekter : oplysninger om slekter og slektsgaarder
Undertittel: Slekter fra Haug, anneks til Norderhov
Bind: 2
Forfatter(e): A. Lagesen
År: 1930
Utgitt: Grøndahl
Sider: 291 s.
Ringerikske slekter : oplysninger om slekter og slektsgaarder
Undertittel: Slekter fra Norderhov hovedsogn
Bind: 3
Forfatter(e): A. Lagesen
År: 1935
Utgitt: Grøndahl
Sider: 559 s.