Utsatt bygdebok

Bind 3 av Berg og Torsken bygdebok var planlagt ferdig før jul i år. Nå ser det imidlertid ut til at den rundt 500 sider store boken, ikke blir gitt ut før neste år.

Forsinkelsen skal visstnok skyldes tidkrevende innhenting av opplysninger som fortsatt er vernet av personopplysningsloven. Dette sier Hovedforfatter og redaktør Ivar Enoksen til Folkebladet.

Berg og Torsken har fra før 2 bygdebøker av Arthur Brox, utgitt i 1959 (gårdshistorie) og 1965 (bygdehistorie). Den nye bygdeboka vil i tillegg til å være oppdatert på nyere opplysninger, ha langt flere bilder.

Se flere bygdebøker fra Troms