Bygdebok for Folldal

Bygdebok for Folldal
Bygdebok for Folldal
2
861
29/09/2018
Nasjonalbiblioteket
Gard og ætt
Folldal bygdeboknemnd
1976
408
8271040219, 8271040103
Ivar A Streitlien
BIBSYS
Bygdebok for Folldal

2. utgave, på 586 sider, utgitt i 2001 av Folldal kommune Innholdsfortegnelse