Elverum bygdebok

Elverum bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Jømna, Melåsberget
Bind: 6
Forfatter(e): Kari Lintoft
År: 1990
Utgitt: Elverum kommune
Sider: 349
En del av verket: Elverum bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord      7
   
 Innledning      9
   
 Bureisingsfeltet Prærien    29
   
 De eldste brukene på vestsiden av Jømna          38
   
 Nøtåsen    51
   
 Melåsberget    84
   Hus og bruk i Melåsberget    103
     
 Årnes  153
   
 Fra Kverndalen til Jømna sentrum  186
   Hus og bruk på Jømna  224
     
 Ljømo  255
   
 Fra Kvernbakken til Skybakk og Blandtjernsmoen     305
   
 Sørmerud  322
   
 Register  
   Eiendomsregister  333
   Eier- og bruker-register  335
   Emneregister  348
   Forkortelser, mål, vekt og kart  349