Frostaboka

Frostaboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gårds- og slektshistorie : gn. 1 – gn. 16
Bind: 5
Forfatter(e): Roar Lindgaard
År: 2001
Utgitt: Frosta historielag
Sider: 528
Kilde: BIBSYS

Fra bokas innledning: “Frostaboka bind 5 er en revidert utgave av Frostaboka bind 1”

Innhold

Gitt av Roar Dalen

Asplund 512
Austheim 408
Bakkely 466
Bakketun 456
Bergtun 211
Bjørklund 198
Bjørktun 355
Brenne 224
Brennestrøa 233
Brubakken 472
Brubakken 476
Brubakken 11 482
Brubakken 12 478
Brubakken 13 479
Brubakken 16 469
Brubakken 17 480
Brubakken 2 481
Brubakken 6 483
Brubakken 7 474
Brubakken 8 470
Buset 446
Busetbakken 456
Busetgjerdet 461
Busethtrøen 466
Busetjalet 484
Busetvald 461
Dahlerommet 382
Draugvika 100
Eide 142
Elven 112
Elvrum 183
Fallet 117
Feset 160
Fesettrøa 202
Fjeldpladsen 19
Flekstad 410
Flekstad søndre 434
Flekstad vestre 417
Flekstad østre 422
Flekstadhaug 437
Flekstadmarka 440
Folkheim 350
Fossbakken 192
Fossem 84
Fossem nedre 86
Fossheim 147
Fossli 89
Fridtun 326
Frøstad 357
Frøstad nordre 375
Frøstad søndre 364
Frøstad vestre 389
Frøstad østre 372
Frøstadmark 398
Frøstadmark II 401
Frøstadvald 394
Gn. 10bn.28 261
Granli 154
Grinda 103
Grindvoll 196
Grønsve u. Flekstad 427
Heggtun 277
Hellån 71
Hellberg 502
Heltrøa 107
Hesttjønnåsen 211
Hofdalssve 251
Holden 257
Holmlia 259
Holmsvean 17
Hovd Indre 251
Hovdytre 271
Hovdal 235
Hovdalen indre 239
Hovdalenytre 264
Hovdalsmarken 251
Hovdalssve 262
Hovdalsås 278
Høgsletta 202
Høgset 332
Hållån 402
Kalsve 394
Knausen 409
Koia 211
Kvam 342
Kvambakken 309
Kvamman 280
Kvamrnan lille 316
Kvamman nordre 309
Kvamman vestre 303
Kvamman østre 288
Kvamstad 323
Kvamtrø 342
Kvamtrø vestre 336
Kvamtun 354
Kvamvoll 338
Leirvik 41
Leirvollen 113
Lutdal 212
Løvset 347
Malipladsen 65
Markarommet 251
Nettahaugen 356
Nordal 139
Nordgard 95
Nyenget 320
Nyklan 443
Nøstberg 156
Oldgård 137
Paulinehølet 15
Qvamhaugen 356
Qvamtrø 342
Reitan 175
Reitan vestre 191
Rognreina 509
Rova 389
Rugsve 142
Rønningen 298
Røstad 394
Skjæret 106
Skogtun 150
Skrabbakken 116
Skrikhaugen 444
Solbakken 353
Solli 336
Sollia 93
Solvang 404
Stamnsve 200
Staur 123
Staursgeilan 153
Staurssvean 133
Staurstrø 150
Staursvald 159
Stavne 509
Stavset 485
Stavset 489
Stavset 495
Stavset mellom 499
Stavset søndre 504
Stavsetjalet 517
Stavsettrø II 514
Storsveet 203
Størset 133
Svean 133
Svean østre 142
Sørenplassene, nå Værnes 77
Tangen 109
Trones 431
Trøa 275
Vallstad 461
Vang 245
Vangsmyr 255
Verksemder ved Staurselva/Fesetelva 171
Vestgaard 429
Vikan 98
Voll 384
Værnes 77
Øfsti 157
Østerli 432
Åsheim 329
Aasholmen 7
Aastad 45
Aatlo 24
Aatlo lille 87
Aatlo nedre 54
Aatlo nordre 59
Aatlo vestre – nordre 51
Aatlo øvre 38
Aatloaunet 38
Aatloelven 110
Aatlogrinda eller Grinda 103
Aatlohellan 71
Aatlosvel 105
Aatlosvell 120
Aatlosve III 122
Aatlotrøa 107
Aatlovald 104, 112, 116
Åvik 47