Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
4
1019
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Tidskifte – ny teknologi : 1840-1900
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1998
437
8299175690, 8299175623
Trond Feiring
BIBSYS
Ringsakboka

Jan Haug har også for denne boka vært bilderedaktør og ansvarlig for utformingen. Innholdsfortegnelse del 1Innholdsfortegnelse del 2