Tjølling : en bygdebok

Tjølling : en bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold
Forfatter(e): Lorens Berg
År: 1915
Utgitt: Cappelen
Sider: 517
Kilde: BIBSYS

Innhold

       Side
 Tjølling i hedensk tid  (av professor A. W. Brøgger)       1 – 28 
 Skiringssal  (av Alexander Bugge)     29 – 47
 Hvem har eid bygdens jord?     47 – 57 
 Folketal     57 – 60 
 Bygdens næringer     60 – 74
       Naturen 60.  —  Vekstlivet i Tjølling (av H. Brække) 62.  —  Jordbruk og kvægdrift 63.  —  Skogbruket 65.  —  Sjøfart og fiskeri 68.  
 Kirker og prester    74 – 114 
  Kirkens jordegods 74.  —  Istre kirke 75.  —  Tjølling kirke (av arkitekt Carl Berner) 75.  —  Utdrag av kirkens regnskaper 94.  —  Prestebordets jordegods 98.  —  Prester i den katolske tid 101.  —  Efter reformationen 102.  
 Kulturtræk   114 – 143 
  Byggeskik 114.  —  Litt skolehistorie 118.  Klokkere 125.  Organister 125.  —  Religiøse forhold 126.  —  Skik og tro 127.  Bygdefolk fortæller 129.  Sagn om Prestegaards-steinen 130.  Samsing bruker svarteboka 131.  —  Paa kant med loven 131.  Et gammelt drapsprov 131.  En heks 132.   Et bygdeting paa Laagerøia 1729  132.  Lars Perssøn Skalbergs ugjerning 1775  141.  
 Litt av hvert   143 – 160 
  Omkring 1814  143.  Fra krigsaarene 1807-14  143.  I Kjerringvik 1808   147.  Misveksten 1812  148.  En av bygdens krigsveteraner 148.  —  Valgmænd i Tjølling 1814-82 (av M. Tvedten) 149.  —  Fra herredsstyrets første tid (av O. L. Hem) 152.  —  Likefremme ord av sogneprest Stephansen 157.  —  Lensmænd i Tjølling 159.  
 Gaardhistorie   161 – 475 
  Litt om bygdeættene 161.  Navneskik 169.   Forsvudne gaardnavn 172.  Bygdenavn 174.  —   
    1. Tjølling prestegaard 175.  —  2. Østby 182.  —  3. Huseby 191.  —  4. Bjønnes 196.  —  5. Kaupang 200.  —  6. Lamøia 207.  —  7. Dreng 208.  —  8. Malmøi 212.  —  9. Gon 214.  —  10. Rekkevik 215.  —  11. Steinsnes 221.  —  12. Gloppe 222.  —  13. Brekke 226.  —  14. Berge 228.  —  15. Grøtting 230.  —  16. Skreppestad 231.  —  17. Sjyllist 233.  —  18. Kil 234.  —  19. Laagerøia 235.  —  20. Bisjord 236.  —  21. Hegdal 237.  —  22. Aasmundsrød 240.  —  23. Rauan 241.  —  24. Kjøndal 245.  —  25. Gjerstad 246.  —  26. Sande 251.  —  27. Nommesal (Haugen) 253.  —  28. Grønneberg 254.  —  29. Valby 257.–  30. Guri 259.  —  31. Lunde 264.  —  32. Vik 267.  —  33. Vikerøia 272.  —  34. Varil 276.  —  35. Lauve 282.  —  36. Tveiten 290.  —  37. Slottet 293.  —  38. Vittersen 295.  —  39. Skaara 302.  —  40. Kjær 307.  —  41. Staalaaker 309.  —  42. Haakastad 311.  —  43. Kolsrød 318.  —  44. Breivei 319.  —  45. Bjerke 321.  —  46. Lingum 322.  —  47. Ommundrød 332.  —  48. Øvre Bergan 337.  —  49. Lund 338.  —  50. Auby 342.  —  51. Vestad 348.  —  52. Istre 351.  —  53. Skalberg 358.  —  54. Tufte 369.  —  55. Hybbestad 371.  —  56. Oksholmen 377.  —  57. Bru 379.  —  58. Haugan 382.  —  59. Skallist 383.  —  60. Syrrist 388.  —  61. Hosle 392.  —  62. Eide 394.  —  63. Klaastad 396.  —  64. Klepaaker 404.  —  65. Spetalen 410.  —  66. Hem 412.  —  67. Vannøia 419.  —  68. Sandnes 420.  —  69. Rød 429.  —  70. Nøklejordet 430.  —  71. Ytre Bergan 431.  —  72. Holtan 434.  —  73. Hovland 437.  —  74. Sundby 445.  —  75. Skisaaker 448.  —  76. Tinvik 452.  —  77. Refsholt 456.  —  78. Skjeggestad 462.  —  79. Fristad 464.  —  80. Eftang 466.  
 Strandsteder   475 – 510
  Kjerringvik og Ula (av Thoralv Klaveness) s. 475.  —  Kjerringvik 482.  —  Ula 490.  —  Halsen og Hølen 500.  —  Hølens verft (av M. H. Oppen) 508.