Valdres bygdebok

Valdres bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gard og bygd i Etnedal, B
Bind: 1-2
Forfatter(e): Harald Hvattum, Ivar Aars
År: 1990
Utgitt: Bygdeboknemda for Valdres
ISBN: 82-992009-3-8
Sider: 464
En del av verket: Valdres bygdebok
Kilde: BIBSYS

Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn

Valdres Historielag har på sine nettsider en oversikt over utgivelsene av Valdres bygdebok. På sidene finner du litt om innholdet, priser og hvordan de kan skaffes.

Oversikten på Valdres Historielag