Vang og Slire : ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865

Vang og Slire : ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Tore Ey
År: 1999
Utgitt: Kristiania : Nikolai Olsens Boktrykkeri
Sider: 786 s.
Kilde: BIBSYS

1. opplag fra 1916, 2. opplag fra 1972 og 3. opplag fra 1999. I 1974 ble det tatt fotostatkopi fordelt påi 4 mapper, laget i 10 eks. av Carl M. Ringen Gunderson for Valdres Samband bygdelag i Amerika i forb. med deres 75 års jubileum 1974.

1. mappe: Vang og Slire : Valdres (107 sider)

2. mappe: Gaardsbeskrivelse over Vang : Valdres (s. 114-351)

3. mappe: Vestre Slire : Valdres (s. 356-644)

4. mappe: Gaardsbeskrivelse av Øistre Slire (s. 648-786)

Tore Ey er psevdonym for Tore Ødegård.