Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Eyvind Lillevold
År: 1975
Utgitt: Bygdebokkomitéen
Sider: 493 s.
En del av verket: Vinger bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

Gå til registeret

 Forord  7
 Holt  9
 Digerud  36
 Kurud  65
 Sidselrud  85
 Stømner øvre  102
 Stømnre ytre  117
 Åsum  136
 Gulli  149
 Huvenes  158
 Spetalen  177
 Skyrud  200
 Eidsberg øvre  215
 Eidsberg nedre  229
 Kvisler  244
 Øiset nedre  247
 Øiset øvre  262
 Grønnerud  289
 Nyhus  303
 Greaker ytre  315
 Graker øvre  326
 Boger  334
 Vangen ytre  345
 Langeland mellom  352
 Vangen øvre  362
 Langeland øvre  368
 Tråstad søndre  380
 Tråstad nordre  398
 Sæter  405
 Sæter søndre  406
 Sæter nordre  422
 Leirrud  480
 Register  492

 Register

over alle bruk i bd. 2. (Matrikkelgardene fra innholdsfortegnelsen er ikke gjentatt.)

 Åbråten (av Skyrud)  210
 Åeng (av Leirrud)  485
 Åndstad (av Stømner)  126
 Åsheim (av Eidsberg nedre)  233
 Åsli (av Gulli)  157
 Åsmoen  31
 Åsum øvre  137
 Åsum nedre  144
   
 Alfsplassen  395
 Alfsplassen vestre  396
 Alfsplassen østre  397
 Aur nedre  281
 Aur øvre  283
 Aurbakken (av Digerud)  62
   
 Badstuen (av Sidselrud  94,98
 Bakken (av Kurud)  77
 Benterud (Kurud)  78
 Berg (av Sæter)  474
 Bergsbakken  344
 Bogerhagen (Bogerkroken)  344
 Bogerplassen (av Stømner ytre)  |12
 Bråten (Edsbergbråten)  114
   
 Dalsengen (av Spetalen)  198
 Digerudbråten  63
   
 Edsberg nedre, Hagen  241
 Eidsbergberget  240
 Eidsberghøiden (av Kvisler)  246
 Eidsbergløkken  232
 Elverhøy (Leirrud)  390
 Engerbråten  34
 Enger (av Huvenes)  174
   
 Fjeldbo (Digerud)  49
 Fløitlia (av Sæter)  474
   
 Gjemselunden  373
 Glåmstad (av Sæter)  443
 Granlund (av Eidsberg nedre)  233
 Gravlia øvre  130
 Gravlia nedre (Fogt)  131
 Gravlia (Rålibakken)  135
 Greakerplassen  332
 Grubebakken  198
 Grønnerud østre  294
 Grønnerud vestre  296
 Gudbrandsdalen (plass av Skyrud)  213
 Gulbæk  467
 Gulli øvre (østre)  151
 Gulli nedre (vestre)  153
   
 Haget (av Digerud)  60
 Hakestuen  257
 Hansstua (Spetalen)  191
 Haug (i Sæter)  414,420
 Haugen (av Eidsberg)  222
 Haugen (av Hakestuen)  261
 Hebergløkken  378
 Hellerud (av Eidsberg nedre)  237,240
 Holtbråten  33,35
 Holtbrenna  16
 Holtenga (av Huvenes)  175
 Hovland med Mellem (av Hakestuen)  266
 Huvenes ytre  167
 Huveneshøgda  172
 Hvitmosen (av Øiset)  294
 Hyttebakken  72
   
 Jenseløkken (Vardheim)  376
 Juven (Spetalen)  185
 Juven nedre  189
   
 Kalbakken (av Grønnerud)  299
 Kalmyra nedre  277
 Kalmyra øvre  280
 Kjernli nordre (av Grønnerud)  300
 Kjernli nedre  301
 Kjølen (Øisetkjølen) nedre  375
 Kjølen øvre  376
 Kilen (av Vangen ytre)  350
 Kollien (Marikollien)  115
 Kroken (av Huvenes)  164
 Krokengen  474
 Kurudbakken  76
 Kvernen (av Sæter)  449
 Kvisler (Holen)  245
   
 Leråsen  454,459
 Lerengen  460
 Leristrand  490
 Lie (Eidsberglien)  239
 Lund (av Skyrudhaugen)  197
 Lunden (Gjeselunden)  373
 Løvli (Digerud)  45
   
 Målet (Stømnerhøiden)  114
 Mårud (og Enger av Huvenes)  174
 Magnusplassen  154
 Maurbakken (Kollien)  115
 Mellem (av Spetalen)  184
 Mellem (av Hakestuen)  260
 Mellem (av Sæter)  455
 Monsrud (av Spetalen)  198
 Myrvang (av Leirrud)  489
   
 Ner-Rålia  127
 Neset øvre (av Huvenes)  166
 Neset nedre  166
 Nordli (av Krokengen)  479
 Nordlia (av Øiset)  284
 Nybrenna  32
 Nyhusbakken  314
 Nystua (Spetalen)  188
   
 Opset (av Langeland)  375
   
 Paulsrud  29
 Plassen (Kurudplassen)  83
   
 Rå  24
 Rålia  127
 Rålivangen  129
 Rålivangen (Stømnervangen)  132
 Ramstad (av Skyrud)  205
 Rasta (av Holt)  30
 Reisplassen (av Øiset)  285
 Rud (av Greaker)  325
   
 Sanderud (av Huvenes)  176
 Sidselrud ytre  92
 Sidselrudberget  101
 Sidselrudbråten  99,100
 Skjæret (av Vangen ytre)  350
 Skrivergården (Langeland)  375
 Skyrud øvre  211
 Skyrudhaugen (av Spetalen)  194,197
 Skyrudhaugen  208
 Snertingdal (plasser av Sæter)  451,453,454
 Snertingdal nedre  455
 Solhaug (av Sæterløkken)  445
 Solli (av Sæter)  446
 Sollia (Skredderstua av Greaker)  324
 Solvang (av Vangen ytre)  350
 Spetalsmoen  198
 Steinbakken (av Huvenes)  165
 Stormyren  90
 Stormyren (Stømner)  113
 Stømner mellom  111
 Stømnerhøiden (Målet)  114
 Svartholmen  170
 Svarthus  286
 Sæter, nå jordbruksskolen  432
 Sæter søndre (Engebretsens)  440
 Sæterengen  462,463
 Sæterløkken (og Solhaug)  445
 Sætersundet  443
 Sætersæter søndre  465
 Sætersæter midtre  467
 Sætersæter nordre  470
 Sørli (av Greaker)  325
 Sørli (av Sæter)  457
   
 Tangen (av Eidsberg øvre)  227
 Tangen (av Sæter)  446,448
 Tråstad sund  391
 Tronsrud (i Sæter)  416
 Trætbråten  472
   
 Vardheim (Jenseløkken)  379
   
 Ødegården nedre (av Øiset)  255
 Ødegården øvre  256
 Øisethøiden  261
 Øisetkjølen nedre  275
 Øisetkjølen øvre  276