Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Eyvind Lillevold
År: 1975
Utgitt: Bygdebokkomitéen
Sider: 493 s.
En del av verket: Vinger bygdebok
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

Gå til registeret

Annonse
 Forord 7
 Holt 9
 Digerud 36
 Kurud 65
 Sidselrud 85
 Stømner øvre 102
 Stømnre ytre 117
 Åsum 136
 Gulli 149
 Huvenes 158
 Spetalen 177
 Skyrud 200
 Eidsberg øvre 215
 Eidsberg nedre 229
 Kvisler 244
 Øiset nedre 247
 Øiset øvre 262
 Grønnerud 289
 Nyhus 303
 Greaker ytre 315
 Graker øvre 326
 Boger 334
 Vangen ytre 345
 Langeland mellom 352
 Vangen øvre 362
 Langeland øvre 368
 Tråstad søndre 380
 Tråstad nordre 398
 Sæter 405
 Sæter søndre 406
 Sæter nordre 422
 Leirrud 480
 Register 492

 Register

over alle bruk i bd. 2. (Matrikkelgardene fra innholdsfortegnelsen er ikke gjentatt.)

 Åbråten (av Skyrud) 210
 Åeng (av Leirrud) 485
 Åndstad (av Stømner) 126
 Åsheim (av Eidsberg nedre) 233
 Åsli (av Gulli) 157
 Åsmoen 31
 Åsum øvre 137
 Åsum nedre 144
  
 Alfsplassen 395
 Alfsplassen vestre 396
 Alfsplassen østre 397
 Aur nedre 281
 Aur øvre 283
 Aurbakken (av Digerud) 62
  
 Badstuen (av Sidselrud 94,98
 Bakken (av Kurud) 77
 Benterud (Kurud) 78
 Berg (av Sæter) 474
 Bergsbakken 344
 Bogerhagen (Bogerkroken) 344
 Bogerplassen (av Stømner ytre) |12
 Bråten (Edsbergbråten) 114
  
 Dalsengen (av Spetalen) 198
 Digerudbråten 63
  
 Edsberg nedre, Hagen 241
 Eidsbergberget 240
 Eidsberghøiden (av Kvisler) 246
 Eidsbergløkken 232
 Elverhøy (Leirrud) 390
 Engerbråten 34
 Enger (av Huvenes) 174
  
 Fjeldbo (Digerud) 49
 Fløitlia (av Sæter) 474
  
 Gjemselunden 373
 Glåmstad (av Sæter) 443
 Granlund (av Eidsberg nedre) 233
 Gravlia øvre 130
 Gravlia nedre (Fogt) 131
 Gravlia (Rålibakken) 135
 Greakerplassen 332
 Grubebakken 198
 Grønnerud østre 294
 Grønnerud vestre 296
 Gudbrandsdalen (plass av Skyrud) 213
 Gulbæk 467
 Gulli øvre (østre) 151
 Gulli nedre (vestre) 153
  
 Haget (av Digerud) 60
 Hakestuen 257
 Hansstua (Spetalen) 191
 Haug (i Sæter) 414,420
 Haugen (av Eidsberg) 222
 Haugen (av Hakestuen) 261
 Hebergløkken 378
 Hellerud (av Eidsberg nedre) 237,240
 Holtbråten 33,35
 Holtbrenna 16
 Holtenga (av Huvenes) 175
 Hovland med Mellem (av Hakestuen) 266
 Huvenes ytre 167
 Huveneshøgda 172
 Hvitmosen (av Øiset) 294
 Hyttebakken 72
  
 Jenseløkken (Vardheim) 376
 Juven (Spetalen) 185
 Juven nedre 189
  
 Kalbakken (av Grønnerud) 299
 Kalmyra nedre 277
 Kalmyra øvre 280
 Kjernli nordre (av Grønnerud) 300
 Kjernli nedre 301
 Kjølen (Øisetkjølen) nedre 375
 Kjølen øvre 376
 Kilen (av Vangen ytre) 350
 Kollien (Marikollien) 115
 Kroken (av Huvenes) 164
 Krokengen 474
 Kurudbakken 76
 Kvernen (av Sæter) 449
 Kvisler (Holen) 245
  
 Leråsen 454,459
 Lerengen 460
 Leristrand 490
 Lie (Eidsberglien) 239
 Lund (av Skyrudhaugen) 197
 Lunden (Gjeselunden) 373
 Løvli (Digerud) 45
  
 Målet (Stømnerhøiden) 114
 Mårud (og Enger av Huvenes) 174
 Magnusplassen 154
 Maurbakken (Kollien) 115
 Mellem (av Spetalen) 184
 Mellem (av Hakestuen) 260
 Mellem (av Sæter) 455
 Monsrud (av Spetalen) 198
 Myrvang (av Leirrud) 489
  
 Ner-Rålia 127
 Neset øvre (av Huvenes) 166
 Neset nedre 166
 Nordli (av Krokengen) 479
 Nordlia (av Øiset) 284
 Nybrenna 32
 Nyhusbakken 314
 Nystua (Spetalen) 188
  
 Opset (av Langeland) 375
  
 Paulsrud 29
 Plassen (Kurudplassen) 83
  
 Rå 24
 Rålia 127
 Rålivangen 129
 Rålivangen (Stømnervangen) 132
 Ramstad (av Skyrud) 205
 Rasta (av Holt) 30
 Reisplassen (av Øiset) 285
 Rud (av Greaker) 325
  
 Sanderud (av Huvenes) 176
 Sidselrud ytre 92
 Sidselrudberget 101
 Sidselrudbråten 99,100
 Skjæret (av Vangen ytre) 350
 Skrivergården (Langeland) 375
 Skyrud øvre 211
 Skyrudhaugen (av Spetalen) 194,197
 Skyrudhaugen 208
 Snertingdal (plasser av Sæter) 451,453,454
 Snertingdal nedre 455
 Solhaug (av Sæterløkken) 445
 Solli (av Sæter) 446
 Sollia (Skredderstua av Greaker) 324
 Solvang (av Vangen ytre) 350
 Spetalsmoen 198
 Steinbakken (av Huvenes) 165
 Stormyren 90
 Stormyren (Stømner) 113
 Stømner mellom 111
 Stømnerhøiden (Målet) 114
 Svartholmen 170
 Svarthus 286
 Sæter, nå jordbruksskolen 432
 Sæter søndre (Engebretsens) 440
 Sæterengen 462,463
 Sæterløkken (og Solhaug) 445
 Sætersundet 443
 Sætersæter søndre 465
 Sætersæter midtre 467
 Sætersæter nordre 470
 Sørli (av Greaker) 325
 Sørli (av Sæter) 457
  
 Tangen (av Eidsberg øvre) 227
 Tangen (av Sæter) 446,448
 Tråstad sund 391
 Tronsrud (i Sæter) 416
 Trætbråten 472
  
 Vardheim (Jenseløkken) 379
  
 Ødegården nedre (av Øiset) 255
 Ødegården øvre 256
 Øisethøiden 261
 Øisetkjølen nedre 275
 Øisetkjølen øvre 276