Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
2
1400
24/07/2018
Bygdebokkomitéen
1975
493 s.
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Vinger bygdebok

Innhold Gå til registeret  Forord  7  Holt  9  Digerud  36  Kurud  65  Sidselrud  85  Stømner øvre  102  Stømnre ytre  117  Åsum  136  Gulli  149  Huvenes  158  Spetalen  177  Skyrud  200  Eidsberg øvre  215  Eidsberg nedre  229  Kvisler  244  Øiset nedre  247  Øiset øvre  262  Grønnerud  289  Nyhus  303  Greaker ytre  315  Graker øvre  326  Boger  334  Vangen ytre  345  Langeland mellom  352  Vangen øvre  362  Langeland øvre  368  Tråstad søndre  380  Tråstad nordre  398  Sæter  405  Sæter søndre  406  Sæter nordre  422  Leirrud  480  Register  492  Register over alle bruk i bd. 2. (Matrikkelgardene fra innholdsfortegnelsen er ikke gjentatt.)  Åbråten (av Skyrud)  210  Åeng (av Leirrud)  485  Åndstad (av Stømner)  126  Åsheim (av Eidsberg nedre)  233  Åsli (av Gulli)  157  Åsmoen  31  Åsum øvre  137  Åsum nedre  144      Alfsplassen  395  Alfsplassen vestre  396  Alfsplassen østre  397  Aur nedre  281  Aur øvre  283  Aurbakken (av Digerud)  62      Badstuen (av Sidselrud  94,98  Bakken (av Kurud)  77  Benterud (Kurud)  78  Berg (av Sæter)  474  Bergsbakken  344  Bogerhagen (Bogerkroken)  344  Bogerplassen (av Stømner ytre)  |12  Bråten (Edsbergbråten)  114      Dalsengen (av Spetalen)  198  Digerudbråten  63      Edsberg nedre, Hagen  241  Eidsbergberget  240  Eidsberghøiden (av Kvisler)  246  Eidsbergløkken  232  Elverhøy (Leirrud)  390  Engerbråten  34  Enger (av Huvenes)  174      Fjeldbo (Digerud)  49  Fløitlia (av Sæter)  474      Gjemselunden  373  Glåmstad (av Sæter)  443  Granlund (av Eidsberg nedre)  233  Gravlia øvre  130  Gravlia nedre (Fogt)  131  Gravlia (Rålibakken)  135  Greakerplassen  332  Grubebakken  198  Grønnerud østre  294  Grønnerud vestre  296  Gudbrandsdalen (plass av Skyrud)  213  Gulbæk  467  Gulli øvre (østre)  151  Gulli nedre (vestre)  153      Haget (av Digerud)  60  Hakestuen  257  Hansstua (Spetalen)  191  Haug (i Sæter)  414,420  Haugen (av Eidsberg)  222  Haugen (av Hakestuen)  261  Hebergløkken  378  Hellerud (av Eidsberg nedre)  237,240  Holtbråten  33,35  Holtbrenna  16  Holtenga (av Huvenes)  175  Hovland med Mellem (av Hakestuen)  266  Huvenes ytre  167  Huveneshøgda  172  Hvitmosen (av Øiset)  294  Hyttebakken  72      Jenseløkken (Vardheim)  376  Juven (Spetalen)  185  Juven nedre  189      Kalbakken (av Grønnerud)  299  Kalmyra nedre  277  Kalmyra øvre  280  Kjernli nordre (av Grønnerud)  300  Kjernli nedre  301  Kjølen (Øisetkjølen) nedre  375  Kjølen øvre  376  Kilen (av Vangen ytre)  350  Kollien (Marikollien)  115  Kroken (av Huvenes)  164  Krokengen  474  Kurudbakken  76  Kvernen (av Sæter)  449  Kvisler (Holen)  245      Leråsen  454,459  Lerengen  460  Leristrand  490  Lie (Eidsberglien)  239  Lund (av Skyrudhaugen)  197  Lunden (Gjeselunden)  373  Løvli (Digerud)  45      Målet (Stømnerhøiden)  114  Mårud (og Enger av Huvenes)  174  Magnusplassen  154  Maurbakken (Kollien)  115  Mellem (av Spetalen)  184  Mellem (av Hakestuen)  260  Mellem (av Sæter)  455  Monsrud (av Spetalen)  198  Myrvang (av Leirrud)  489      Ner-Rålia  127  Neset øvre (av Huvenes)  166  Neset nedre  166  Nordli (av Krokengen)  479  Nordlia (av Øiset)  284  Nybrenna  32  Nyhusbakken  314  Nystua (Spetalen)  188      Opset (av Langeland)  375      Paulsrud  29  Plassen (Kurudplassen)  83      Rå  24  Rålia  127  Rålivangen  129  Rålivangen (Stømnervangen)  132  Ramstad (av Skyrud)  205  Rasta (av Holt)  30  Reisplassen (av Øiset)  285  Rud (av Greaker)  325      Sanderud (av Huvenes)  176  Sidselrud ytre  92  Sidselrudberget  101  Sidselrudbråten  99,100  Skjæret (av Vangen ytre)  350  Skrivergården (Langeland)  375  Skyrud øvre  211  Skyrudhaugen (av Spetalen)  194,197  Skyrudhaugen  208  Snertingdal (plasser av Sæter)  451,453,454  Snertingdal nedre  455  Solhaug (av Sæterløkken)  445  Solli (av Sæter)  446  Sollia (Skredderstua av Greaker)  324  Solvang (av Vangen ytre)  350  Spetalsmoen  198  Steinbakken (av Huvenes)  165  Stormyren  90  Stormyren (Stømner)  113  Stømner mellom  111  Stømnerhøiden (Målet)  114  Svartholmen  170  Svarthus  286  Sæter, nå jordbruksskolen  432  Sæter søndre (Engebretsens)  440  Sæterengen  462,463  Sæterløkken (og Solhaug)  445  Sætersundet  443  Sætersæter søndre  465  Sætersæter midtre  467  Sætersæter nordre  470  Sørli (av Greaker)  325  Sørli (av Sæter)  457      Tangen (av Eidsberg øvre)  227  Tangen (av Sæter)  446,448  Tråstad sund  391  Tronsrud (i Sæter)  416  Trætbråten  472      Vardheim (Jenseløkken)  379      Ødegården nedre (av Øiset)  255  Ødegården øvre  256  Øisethøiden  261  Øisetkjølen nedre  275  Øisetkjølen øvre  276