Sør-Odal

Sør-Odal bygdebok
9
816
Rettelser og tillegg : Sør-Odal bygdebok I-VIII
Sør-Odal kommune
1996
15 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
2
2111
Nasjonalbiblioteket
Bosetting og slekter gnr 12-25 i Strøm sokn
Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg
1999
376 s.
Birger Kirkeby
rev. utg.
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
3
753
Bosetting og slekter gnr 26-29 i Strøm sokn
Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg
2002
406 s.
Birger Kirkeby
rev. utg.
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
4
776
Bosetting og slekter gnr 30-39 i Strøm sokn
Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg
2006
627 s.
Birger Kirkeby
rev. utg.
BIBSYS