Sør-Odal

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal
1634
Sør- og Nord-Odal kommuner
1966
463 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal
Sør-Odal
780
Ulleren og Oppstad : gard og ætt
Sør-Odal historielag
1961
334 s.
Nils P. Vigeland
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
1
825
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1971
664 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
2
780
Nasjonalbiblioteket
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1973
701
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
3
790
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1975
649 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
4
1604
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1979
640 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
5
932
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1987
418 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
6
1883
Nasjonalbiblioteket
Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma
Sør-Odal kommune
1990
598 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
7
748
Gards- og slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til Børgen
Sør-Odal kommune
1992
569 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
8
720
Gards- og slektshistorie for Oppstad sokn fra Vestby til Nust
Sør-Odal kommune
1995
816 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS