Sør-Odal

Sør-Odal
Tittel
Undertittel
Ulleren og Oppstad : gard og ætt
Forfatter(e)
Nils P. Vigeland
År
1961
Utgitt
Sør-Odal historielag
Sider
334 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Bind
1
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1971
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
664 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Bind
2
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1973
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
701
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Bind
3
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1975
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
649 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Bind
4
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1979
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
640 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Bind
5
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1987
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
418 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma
Bind
6
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1990
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
598 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til Børgen
Bind
7
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1992
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
569 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Oppstad sokn fra Vestby til Nust
Bind
8
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1995
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
816 s.
Sør-Odal bygdebok
Undertittel
Rettelser og tillegg : Sør-Odal bygdebok I-VIII
Bind
9
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1996
Utgitt
Sør-Odal kommune
Sider
15 s.