Hvem eier bilen? Kongsvinger 1962

Kildeinformasjon

“Hvem eier bilen? Bilregister for Kongsvinger politidistrikt pr. 1. mai 1962” ble utgitt av Kongsvinger Journalistlag.

Om Hvem eier bilen? Kongsvinger 1962

Hvem eier bilen? Kongsvinger 1962 inneholder alle biler som var registrert i Kongsvinger per 1. mai 1962. Bilene hadde tilhørighet flere steder i Hedmark.

Om oppføringene

I denne samlingen kan du finne følgende informasjon

  • Bilens registreringsnummer
  • Eierens navn og evt. tittel/yrke (kan være registrert på firma)
  • Hvilken adresse/sted eieren var registrert på
  • Art, det som bilen ble brukt til
  • Fabrikk (Hvilket bilmerke)
  • Årsmodell

Under feltet “Art” er det brukt forkortelser som P.b., L.b., V.b. osv. Det er ikke oppgitt i publikasjonen noen nærmere forklaring av disse forkortelsene, men det er nærliggende å tro at det henvises til Personbil, Lastebil, Varebil, osv.