Hvem eier bilen? Kongsvinger 1962

Click here to load this Caspio Online Database.

Kildeinformasjon

“Hvem eier bilen? Bilregister for Kongsvinger politidistrikt pr. 1. mai 1962” ble utgitt av Kongsvinger Journalistlag.

--Annonse--

Om Hvem eier bilen? Kongsvinger 1962

Hvem eier bilen? Kongsvinger 1962 inneholder alle biler som var registrert i Kongsvinger per 1. mai 1962. Bilene hadde tilhørighet flere steder i Hedmark.

Om oppføringene

I denne samlingen kan du finne følgende informasjon

  • Bilens registreringsnummer
  • Eierens navn og evt. tittel/yrke (kan være registrert på firma)
  • Hvilken adresse/sted eieren var registrert på
  • Art, det som bilen ble brukt til
  • Fabrikk (Hvilket bilmerke)
  • Årsmodell

Under feltet “Art” er det brukt forkortelser som P.b., L.b., V.b. osv. Det er ikke oppgitt i publikasjonen noen nærmere forklaring av disse forkortelsene, men det er nærliggende å tro at det henvises til Personbil, Lastebil, Varebil, osv.