Fra patronymikon til faste slektsnavn

Vi har mange slektsnavn å slektes på

Vi har alle et slektsnavn, men hvor kommer det fra? I lang tid var det vanlig å ta farsnavnet som etternavn, frem til 1923 da det ble påbudt å holde seg til et fast slektsnavn.

Da navneloven av 1923 kom endte mange opp med å videreføre sitt eget patronymikon (fars fornavn med sufikset son, søn eller sen). Dette må ha utvilsomt ha virket ganske rart for farfar når også barnebarna «arvet» hans fornavn. Enkelte valgte i stedet å benytte gårdsnavnet som slektsnavn som Ødegaard eller Lien. Andre igjen benyttet sin yrkesbetegnelse som fast etternavn ala Brøgger (Brygger).

Annonse

Slektsnavn brukes på en gruppe mennesker som har felles avstamning. Navnet følger som regel en agnatisk avstamning (overføring fra menn). I dag er det kanskje en endring på gang da kvinnens etternavn også gjerne videreføres, ofte sammensatt med ektemannen. Et eksempel kan være Berg-Hansen.

Ikke alle gikk over fra et patronymikon til et fast etternavn. Adelen hadde allerede i flere hundre år hatt faste slektsnavn, men faste slektsnavn ble ikke påbudt før i 1526 (for adelen). At dette ble lovpålagt tyder på at ikke alle valgte å bruke det faste slektsnavnet.

I kjølevannet av påbudet valgte mange adelige å ta navn etter våpenmerket.

Geistlige og borgerstanden fulgte snart etter og tok ofte navn etter fødested eller et annet sted som vedkommende var knyttet til.

Norske Gaardnavne av O. Rygh

En gang på slutten av 1800-tallet satt Oluf Rygh og skrev ned navnene på gårder i Norge. Arbeidet resulterte i et 18 binds verk over alle gårdsnavn i Norge, med unntak av Finnmark, kalt Norske Gaardnavne

I Norske Gaardnavne kan man i dag slå opp gårdsnavn å finne svar på hvor tidlig navnet er omtalt i skriftlige kilder, hvordan det skal uttales, hvordan navnet har endret seg i form og i noen tilfeller hva det er antatt å bety. 

Sjekk hvor mange som har ditt slektsnavn

Det finnes flere nettsteder som viser til hvor utbredt ditt etternavn er. I Norge er Statistisk sentralbyrås navnestatistikk mye brukt, men det finnes utenlandske etternavn-databaser som er minst like spennende å se på. 

Et av disse er Forebears som ble lansert i 2012. Nettstedet benytter seg, i skrivende stund, av tall fra 2014 for å fortelle hvor utbredt de forskjellige etternavnene er. Du får informasjon om hvilke land som har den høyeste tettheten av ditt etternavn og totalsett flest med ditt etternavn.

Annonse

Nettstedet har også et kart og en tabell som gir deg oversikt over hvilke land som har innbyggere med det samme etternavnet som deg.