Slutt på mikrofilming av aviser i Sverige

I Norge ble tradisjonen med å mikrofilme landets aviser avviklet i 2008 og etter en kronglete overgang fra mikrofilm til digitale aviser finner vi stadig flere av de eldre norske avisene tilgjengelige på nett. I mange tilfeller er man imidlertid nødt til å være på et av landets mange bibliotek for å få tilgang til de digitale avisene via Nasjonalbiblioteket. 

Nå følger Sverige på og det ser ut til at 2013-utgavene av svenske aviser blir de siste til å bli mikrofilmet, til fordel for digitalisering. Kungliga biblioteket samarbeider nå med det svenske Riksarkivet om å tilpasse og utvikle en digitalisering av pliktavleverte aviser. De håper å ha klar en betaversjon av sin søkbare avisbase på nett for publikum til sommeren.