Stikkort: Fløttumsgutten

Fløttumsgutten som kunne “se”

Historien om den synske Johan Fløttum (1893-1923) fra Singsås, litt sør for Trondheim, startet en dag han var ute og lekte gjemsel...