Thomas Bryns blogg fra 1814

{loadposition nede1}

Thomas Bryn ble født på Kongsberg i 1782 og døde i Larvik 1827. Hans far var damstiger ved sølvverket, dvs. en slags arbeidsformann for de som arbeidet med vannforsyning til pumpeanlegg, knuseverk, sagbruk osv. som sølvverket hadde. Bare 12 år gammel fikk Thomas arbeid som skriverdreng ved Buskerud amtskontor. Etter noen års tjeneste reiste han til København for å studere jus. I 1805 avla han embetseksamen og vendte da tilbake til amtskontoret på Kongsberg.

I 1806 fikk Buskerud ny amtmann. Dette fikk stor betydning for Thomas Bryns senere karriere. Den nye amtmannen het nemlig Herman Wedel Jarlsberg, og han var både en god administrator og en innflytelsesrik mann med et omfattende nettverk. Bryn fikk derfor mange ansvarsfulle oppgaver. Han var bl.a. fullmektig ved en statlig kommisjon som skulle bidra til å løse forsyningsproblemene som krigen med England og Sverige skapte, og sekretær for det Ankerske fideikommis.

Annonse

 

Les mer og utforsk Thomas Bryns blogg