Jordskjelvet dine forfedre ble skremt av

Dersom du har slekt som bodde rundt Oslofjord-området den 23. oktober 1904 er sjansen stor for at de fikk sitt livs sjokk på denne dag. Da klokken viste 11.27, denne søndag formiddagen, startet nemlig det som til nå er fastlandsnorges nest største jordskjelv. Skjelvet hadde en styrke på hele 5,4 på Richters skala

Avisen Fredriksstad Tilskuer hadde dagen etter en helside hvor de omtale saken, måten artikkelen innledes sier noe om hvor dramatisk dette skjelvet var for dem som opplevde det:

«Det er vel neppe nogengang, at Rædselen griber menneskene saa sterkt og umiddelbart, som naar den jord, de bygger paa, og som de har vænnet sig til at anse for urokkelig, begynder at skjælve og ryste i sine Grundvolde.»

Merkbart fra Namsos til Polen

Selv om selve skjelvet hadde sitt episenter i Kattegat ca. 25 km sør for Hvaler har det i ettertiden fått navnet Osloskjelvet. Jordskjelvet kunne føles fra Namsos i nord til Polen i sør og gjennom hele sør-Norge til Helsinki i øst. 

I følge jordskjelv.no var rystelsene største mellom Moss, Fredrikstad og Tønsberg. Den maksimale intensiteten av skjelvet var såpass kraftig at mange hadde vanskeligheter med å stå oppreist, da det sto på som verst.

Hus ristet og folk styrtet ut av kirkene

Annonse

Trondhjems Adressavis kunne mandag 24. oktober melde om hvordan skjelvet var opplevd rundt om i Norge. I Greåker var det meldt om gjerder som beveget seg som bølger. I Kragerø ristet husene og folk styrtet ut av kirkene. I Fredrikshald (Halden) oppstod det panikk i enkelte kirker og malerier falt ned fra veggene. Her var rystelsene så sterke at taksten falt ned på åpen gate. 

Da gikk det roligere for seg i Arendal hvor innbyggerne opplevde et drønn som varte i noen sekunder. Også her strømmet folk ut av kirkene da skjelvet oppstod. I Vestfold var skjelvet naturligvis mer merkbart, her ble det rapportert om hus i bevegelse i både Larvik, Horten og Tønsberg. Bygninger slo sprekker og skorsteiner ble skadet.

I Tvedstrand ble det meldt om en høstfest som pågikk da jordskjelvet rammet reginonen, her valgte mange av deltagerne å hoppe ut av vinduet. 

Ingen omkom i skjelvet

Visstnok omkom ingen i det rekordstore skjelvet, men også mennesker ble skadet. I Råde ble det meldt at selve hovedskjelvet varte i rundt ett minutt og at det første etterskjelvet kom fem minutter senere. Både presten og menigheten forlot kirken. Kirketjeneren falt og skadet seg så blodet da han mistet balansen under skjelvet.

I Oslo ble nylig restaurerte Johannes Kirke såpass skadet at den ikke lenger var forsvarlig å bruke. Dørene ble stengt og i 1928, som en konsekvens av et dårlig fundament og jordskjelvet, ble den revet. Vi kan bare tenke oss hvordan gudstjenesten var den dagen i Johannes Kirke da skjelvet inntraff midt i høymessen. Kirkene var fullere av folk enn de er i dag og at det var tilløp til panikk er det liten tvil om. 

Det ble rapportert om minst 11 mindre skjelv før hovedskjelvet og minst 18 skjelv i etterkant. I kirken i Idd ved Halden opplevde kirkegjengerne hvordan et underjordisk drøn avbrøt presten midt i gudstjenesten. Like etter begynte den metertykke altergavlen å synke og også denne kirken ble ramponert av skjelvet. Kirken ble restaurert i 1922. Ingen kom imidlertid til skade i Idd kirke på denne dag.

idd og johannes
Til venstre sees Johannes Kirke i Oslo, som ble revet i 1928. Til høyre er Idd kirke i Halden som også ble skadet, men senere restaurert og står den dag i dag.