Erdal/Grimset-slekta : etterkommarane til Henrik O. Erdal og Ane B. Rotenes

Erdal/Grimset-slekta : etterkommarane til Henrik O. Erdal og Ane B. Rotenes
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Bjarne Øyra
År: 2006
Utgitt: B. Øyra
Sider: 39 s.
Emne: ,
Kilde: Bergen Off. Bibliotek

Iflg. forordet skrevet av Bjarne Øyra
'Oversikten er utgjeven i samband med Slektstreff for Erdal/grimset-slekten i Naustdal 22. juli 2006'