Frostaboka

Frostaboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie gn. 66-121
Bind: 2
Forfatter(e): Leif Moksnes og Per R. Christiansen
År: 1970
Utgitt: Frosta historielag
Sider: 429
Kilde: BIBSYS

Innhold

Gitt av Roar Dalen

Alfheim 218
Alstad 118
Alstad austre 121
Alstad vestre 136
Alstadhaug 140
Alstadhaugen 135
Alstadvald 134
Annan søndre 206
Arnheim 41
Arnstad 106
Asplund (Tautra) 237
Aspmodal 422
Aunan 202
Aunan nedre 205
Aunan øvre 203
Aunet 213
Aunheim 206
Aurstad 132
Austeng 177
Austtun 300
Austvik 343
Bakken 145, 146
Bakken 251, 283
Bakken nordre (Tautra) 234
Bakketun 13
Balsvik 408
Beien 306
Berget 43, 153, 403
Bergheim 130, 318, 412
Bergli 101
Berglia 425
Berglund 15
Bergly 217
Bergstua 202
Bergtun 142
Bjørgheim 131
Bjørkhaug 145, 420
Bjørnbu 134
Blokkamarka 260
Bolkan 303, 307
Bråten 13
Buan austre 125
Buan nordre 128
Buan vestre 125
Bukta 389
Bukten 261
Busten 91
Båttrøa 417
Dagtun 327
Didrikplassen 371
Dunsbakken 305
Dyrstad 100
Dåsin 186
Einbakken 351
Einberg 63
Einhaugen 158, 184
Eintrøa 136
Elvarheim 105
Elvebakken 116
Elverhaug 314
Elverstad 318
Enebakk 65
Evenhus 345
Fagerheim 76
Fagerli 64, 255
Fagertun 18
Fagervang 255
Fjordgløtt 256
Fjordgløtt (Tautra) 237
Fjæran 131
Fjæran 382, 383
Fjæran øvre 131
Folkvang 145
Fortun 144
Fredheim 216
Fredly 192
Fredmo 151
Fridheim 151
Galtvik 336
Galtviksve 341
Galtviktro 345
Gorset 83
Granbakken 128, 425
Grande 234
Granheim søndre 334
Granli 402
Granly 45
Grostad 173
Grostadausire 185
Grostadvestre 184
Gullberget 416
Haga 90
Hallvorsplassen 78
Hammeren 317, 420
Haug 334
Haugan austre 404
Haugan nedre 417
Haugan øvre 413
Haugen 185
Haugen 300
Haugen nordre 179
Haugnes 64, 409
Haugsand 410
Haugtun 154, 335
Haugum 426
Hauklia 421
Havtrøa 102
Heggvik 394
Heimly 109
Helgheim 194
Helgåsen 425
Hernes 364
Hernes austre 366
Hernes nedre 384
Hernes søndre 393
Hernes vestre 387
Hernes øvre 371
Hernesfjæran 381
Hernesmark austre 381
Hernesmark nordre 380
Hesttjønnåsen 424
Hoglia 422
Hogstad mellom 207
Hogstad nedre 214
Hogstad øvre 196
Hogstadaunan 209
Hogstadgardane 194
Hogstadsve nordre 209
Hogstadsve søndre 216
Hogstadsve vestre 217
Holmberget 211
Holte 158
Holte 178
Holte austre 155
Holte lille 186
Hynne 182
Ingerbråten 344
Island 396
Jostua 425
Juberg 92
Juberg mellom 103
Juberg ytre 95
Juberg øvre 111
Jubergshaug 111
Jubergvald 102
Karlstad 401
Karlsve 156
Kjelstad 143
Kleiva 402, 411
Klompen 309
Knausen 43, 425
Koia 423
Korsen 43, 158
Korsnes nordre 34
Korsnes øvre 40
Korsneset nedre 31
Krullen 424
Kråklund austre 284
Kråklund vestre 279
Kråklundgardane 278
Kråkstad 283
Kvitsandvik 38
Laberget 68, 69, 70
Lein austre 167
Lein lille 192
Lein mellom 170
Lein nordre 193
Lein vestre 186
Leinsvald 182
Leinum 193
Leirbakken 287
Leirstad 317
Leirvoll 152
Lenvik 204
Lia 46
Liberg 101
Lidarheim 170
Lille Presthus 118
Litl-Holmberg 219
Litltrøa 412
Litun 115
Logstein 309
Logstein austre 316
Logsteinfjæra 320
Logtun austre 291
Logtun ytre 289
Logtungardane 287
Loktumyr 307
Loktumyran I og II 308
Loktuvald 306, 307
Lund 295
Løkstad 296
Manneset 65, 67
Midttun 301
Mo nordre 274
Mo prestegard 268
Mo vestre 274
Moan 204
Moholt 356, 370
Moksnes austre 24, 26
Moksnes mellom 46, 52
Moksnes nordre 54
Moksnes søndre 50
Moksnes ytre 58
Moksnesaunet 71
Moksnesgardane 19
Moslett 278
Mostad 320
Mostad austre 321
Mostad lille 323
Mostad søndre 324
Mostad vestre. 329
Mostadtrø 329, 333, 335
Mostø 326
Moum 276
Myr 29
Myran 83, 86
Myren 158
Myrsve 358
Møllerstugu 307
Måsø 328
Nannestad 110
Naustvollen 207
Nedre Allé (Tautra) 238
Nesvoll 389
Nilsplassen 219
Nistad 110
Nordbakken (Tautra) 236
Nordberg 15
Nordbo 113
Nordfjæran 267
Nordfjæran nordre 265
Nordfjæran søndre 261
Nordfjærvald 268
Nordhamn 237
Nordheim 126, 403
Nordheim (Tautra) 238
Nordset 126
Nordstad 370
Nordstrand 233
Nordtun 301
Norum 267, 378
Norvik 77
Norvik (Tautra) 231
Nyberg 113
Nybø 11
Nygård 360
Nygårdstrø 363
Nygårdsvald 363
Nyheim 257, 355
Nylandet 238
Nøttenplassen 395
Olderbakken 423
Oldret 419
Olstad 354
Oppheim 107
Otterstad 393
Prestaunet 275
Presthus 113
Presthus austre 116
Presthus mellom 117
Presthus vestre 115
Pålplassen 383
Rabben 34
Ravloaunet 18
Ravlogjerdet 19
Ravlosve 16
Ravlosve (Karenplassen) 18
Rein 89
Reina 307
Reitan 103
Reitsve 111
Rennarbakken 424
Renningen 249, 379
Revhaug 180
Revhaugtrøa 306
Revlan 7
Ringstad 326
Rognhaug 315
Rognli 128
Rostad 345
Rud 64
Rygg 239
Rygg austre 248
Rygg nedre 245
Rygg vestre 244
Rygg øvre 242
Ryggabukta 259, 260
Rygghaug 257, 258 260
Ryggvald 258, 259
Ryggvik 250, 260
Råa 371
Saltbuvold 37
Sandstad 377
Sandvei 378
Sandvik 236
Sannan nedre 234
Sannan øvre 235
Sjøli 213
Sjølyst 335, 409
Sjøtrøa 413
Sjøvik 181
Sjøvoll 175
Skaret 130
Skarsbakk 129, 134
Skarsstuggu 127
Skjulsvik 401, 403
Skogheim 275
Skogly 12, 358
Skogly (Tautra) 236
Skoglyst 325
Skogrand 256
Skrenten 18
Smedbakken 185
Smedplassen 298
Småland 144
Snippen 308
Solbakken 296
Solberg 158
Solhaug 173
Solli 253
Solstad 282
Soltun 184
Steinan 32
Steinmyren 345
Steinrud 319
Steinset 125
Steinsve 42
Steinvik 176
Storlein 159
Storlimyr 132, 135
Storsve 85, 175, 260
Strand 82, 410
Sundet 182
Sve 62
Svean 298, 377
Svean nordre 302
Svebakk 172
Svendgård 342
Svenskhalla 422
Sveplass 41
Sveplassen 396
Sørgjerd 201
Sørhamn 232
Sørli 409
Sørstad 391
Sørvik 350
Sårheim 349
Tangen 258
Tautra 219
Tautra mellom 223
Tautra nordre 221
Tautra søndre 224
Tingstad 254
Tornen 383
Tronstad 146
Trøa 36
Trøan (u. Moksnes) 54, 67
Trøan vestre 412
Tun 108
Tunem 284
Tuttersveet 239
Tutterøhavnen 238
Tveito 118
Tømmermyra 421
Uthaug 400
Utheim 99
Utsyn 131
Valberg 351
Valen 234, 238
Valheim 356
Valset 358
Valstad 353
Valtun 355
Varteig 303
Veistad 39
Vikagrinda 86
Vikaleiret (Isakplassen) 157
Vikaleiret II 154
Vikamyr 78
Vikarønningen 92
Viken 71
Viken austre 86
Viken mellom 74
Viken ytre 78
Vikmyr 91, 92
Vinnan 116
Vinnasvean I og II 157
Vinstra 134
Vold 327
Vonheim 327
Vonheim (Tautra) 237
Vågsve 44
Øra 330, 390
Øra søndre 392
Ørbekken 382
Østlund 283
Ådal 201
Ådal 206, 207
Ådal øvre 203
Åsly 15
Åsvang 173