Frostaboka

Frostaboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gårds- og slektshistorie : gn. 32 – gn. 48
Bind: 7
Forfatter(e): Roar Lindgaard
År: 2003
Utgitt: Frosta historielag
Sider: 736
Kilde: BIBSYS

Revidert og utvidet utg. av b. 1

Innhold

Gitt av Roar Dalen

Asklund 281
Asklund fastskole 365
Asklund lille 360
Asklund vestre 283
Asklund østre 367
Asplund 398
Auren 205
Austheim 445
Austli 448
Bakken 300
Bakketun 187
Bekkastuggu 48
Bekkastuggu 154
Berg 406
Berglia 339
Berglund 476
Bergsli 57
Bergsli 446
Bergstad 460
Bergsve 457
Bergsve 481
Bergtun 611
Bjørka 496
Bjørkheim 387
Bjørkli 461
Bjørklund 324
Bjørklund 404
Bjørkly 311
Bjørktun 631
Blokkan 279
Borg 425
Borgheim 455
Brannhaugen 538
Brannhaugen 670
Brattli 23
Broddsve 674
Brakstad 345
Dalbu 607
Einarsve 389
Fagerheim 449
Fjordgløtt 385
Fjordgløtt 475
Fjæran 272
Fragleberget 59
Fredtun 535
Gn. 34, bn. 26 63
Gn. 35, bn. 43 95
Gn. 38. bn. 11 211
Gn. 38, bn. 12 212
Gn. 40, bn. 1, feste nr. 9 354
Gn. 40, bn. 1, feste nr. 10 356
Gn. 42, bn. 22 464
Gn. 42, bn. 47 479
Gn. 42, bn. 48 480
Gn. 44, bn. 27 615
Gn. 46, bn. 1, feste nr. 1 657
Gn. 46, bn. 1, feste nr. 2 658
Granbakken 337
Granheim 81
Granlund 93
Granlund 587
Grannan 87
Greisplassen 647
Haugbu 252
Haugli 635
Haugtun 600
Heggdal 273
Heggdalen 151
Heggli 258
Heimstrand 315
Heimtun 668
Helgaasen 341
Hoston 96
Høgbråten 322
Jensvold øvre 262
Jensvoll nedre 247
Jonasplassen 484
Jægertun 209
Jørstad 133
Knausen 335
Kopperhaug 473
Kransarvik 99
Krullen 333
Lenvik 64
Lian 699
Liaveien 666
Libråten 306
Loe 400
Lunne 555
Lyngås 641
Løvhaugen 332
Marken 102
Maurhaug 451
Minde 127
Minde 566
Myrholdt 441
Myrstad 260
Månevangen 639
Nilssve-Afrika 672
Nordli 435
Nordlund 294
Nordmark 381
Nyberg 466
Presthushaugen 602
Pålgarden 157
Reina 604
Remmamyr 533
Remman vestre 676
Remman østre 686
Remmasve 696
Risan 26
Risan mellom 165
Risan og Riset 25
Risan vestre 111
Risan østre 220
Risberg 137
Risdal 237
Riset 28
Risetmarken 103
Rismark 196
Rismark 265
Rismark I 219
Rismark nedre 143
Rismark vestre 139
Rismyr I 216
Rismyr II 217
Rismyra 277
Risset nedre 31
Risset øvre 68
Rissveet nedre 106
Risøra 191
Rundhaug 16
Rundhaug 275
Sjøli 241
Skogly 56
Skogly 97
Skogrand 347
Skogstad 628
Skogstien 213
Sletta 159
Slettåsen 712
Slåttsve 493
Småland 244
Småland 308
Snippen 343
Solberg 660
Solemsråa 470
Solstrand 328
Solstua 110
Stabbasve 489
Stamn 531
Stamne 626
Stamnsve m/Dalen 514
Steinberget 61
Steinrøysa 91
Steinsheim 397
Steinsli 469
Stenhaug 174
Stenhaug 214
Stenhaug 232
Stenhaug nordre 182
Storli 7
Strandheim 229
Strømbo 520
Stykket 256
Svean 51
Sveberg 320
Tallaug 326
Toldnæsset 643
Tomt nr. 1 402
Tomt nr. 16 350
Tomt nr. 17A 352
Tomt nr. 4 632
Tomt nr. 5 98
Tomt nr. 5 634
Tomt nr. 7 636
Tomt nr. 8 637
Trøa 24
Trøan 84
Tvartforbakken 358
Utsikten 363
Vagnheim 510
Vangberg 497
Vangberg mellom 616
Vangberg nedre 540
Vangberg østre 649
Vangberg øvre 501
Vangberg strø 590
Vangbergstrø 613
Vangbergsvald 524
Vangsli 513
Vangsli midtre 537
Vangsli østre 522
Vassenden 609
Vassli 576
Vasslia 477
Vatn 559