Id herred. En grænsebygds historie [Faksimileutg.]

Id herred. En grænsebygds historie [Faksimileutg.]
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Harald Bakke
År: 1992
Utgitt: Køhn libris
Sider: 604 s.
Kilde: BIBSYS