Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Bosetting og slekter gnr. 25-33 i Sand sokn
Bind: 2
Forfatter(e): Magnus Amdal
År: 2003
Utgitt: Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
Sider: 650
Emne:
Kilde: BIBSYS
Ny, rev. og utvidet utg.

Innhold

 Forord     5
 Innhold     7
 Forkortelser     7
 Innholdsoversikt     8
  
 Garder, plasser og bosteder etter gards- og bruksnummer       12
 Eiendommer og bosteder alfabetisk   20
 Gardsnummer i Nord-Odal   30
 Generelle opplysninger   32
  
 Trauten og Trautskogen   45
 Trauten gnr. 25   58
 Trautskogen, del av gnr. 25 125
  
 Grannelaget fra Linder til Skjeppestad 218
 Linder gnr. 26 227
 Haug gnr. 27 244
 Nes gnr. 28 351
 Holt gnr. 29 367
 Skjeppestad gnr. 30 456
  
 Grannelaget fra Breiby til Dagfinrud 499
 Breiby gnr. 31 504
 Flikkerud gnr. 32 539
 Dagfinrud gnr. 33 556
 Glemte steder 594
  
 Register 595