Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
Nord-Odal bygdebok
2
1055
Bosetting og slekter gnr. 25-33 i Sand sokn
Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
2003
650 s.
Magnus Amdal
Ny, rev. og utvidet utg.
BIBSYS