Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bosetting og slekter gnr. 25-33 i Sand sokn
Bind: 2
Forfatter(e): Magnus Amdal
År: 2003
Utgitt: Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
Sider: 650
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord      5
 Innhold      7
 Forkortelser      7
 Innholdsoversikt      8
   
 Garder, plasser og bosteder etter gards- og bruksnummer        12
 Eiendommer og bosteder alfabetisk    20
 Gardsnummer i Nord-Odal    30
 Generelle opplysninger    32
   
 Trauten og Trautskogen    45
 Trauten gnr. 25    58
 Trautskogen, del av gnr. 25  125
   
 Grannelaget fra Linder til Skjeppestad  218
 Linder gnr. 26  227
 Haug gnr. 27  244
 Nes gnr. 28  351
 Holt gnr. 29  367
 Skjeppestad gnr. 30  456
   
 Grannelaget fra Breiby til Dagfinrud  499
 Breiby gnr. 31  504
 Flikkerud gnr. 32  539
 Dagfinrud gnr. 33  556
 Glemte steder  594
   
 Register  595