Søgneboka : gårds- og slektshistorie for Søgne

Søgneboka : gårds- og slektshistorie for Søgne
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gårdsnummer 31-74 samt 75 og 83
Bind: 2
Forfatter(e): Kjell J. Bråstad
År: 1989
Utgitt: Søgne kommune
Sider: 526 s.
Kilde: BIBSYS

Innhold

 

  Gnr.       

--Annonse--

Side

 Forord        7
 Oftenes    31      9
 Hallandvig    32    22
 Vige    33    44
 Ormestad    34    53
 Skarpeid    35    69
 Åsan    36    76
 Trysnes    37    81
 Ålo    38  100
 Dvalås    39  121
 Saltåg    40  125
 Vigebu    41  129
 Østre Eid    42  133
 Tånevig    43  144
 Hævåger    44  157
 Tråne    45  168
 Hellesvig    46  178
 Røsstad    47  186
 Stypstad    75  195
 Svalemyr    83  202
 Frøysland    48  203
 Ospedalen    49  211
 Try    50  219
 Holmen    51  240
 Nedre Knibe    52  254
 Øvre Knibe    53  258
 Dal    54  262
 Tufte    55  269
 Eigestøl    56  278
 Kleivsetmyra    57  283
 Kleivset    58  285
 Svemmeland        59  293
 Heståsen    60  300
 Kimmestad    61  303
 Myran    62  310
 Åstøl    63  314
 Sjustøl    64  322
 Lia    65  326
 Ravneheia    66  329
 Repstad    67  332
 Heia    68  349
 Lone    69  352
 Kjelland    70  372
 Lunde    71  379
 Tangvall    72  426
 Klepland    73  451
 Tufteland    74  482
 Kilder til Søgneboka    503
 Trykte kilder    504
 Litteraturliste    505
 Rettelser til første bind           507
 Stedsnavnregister    509