Tillæg til registret over Grude-slægten forsaavidt angaar Ingebreth Gulliksen Grude, hans barn og efterkommere indtil udgangen av 1910

Tillæg til registret over Grude-slægten forsaavidt angaar Ingebreth Gulliksen Grude, hans barn og efterkommere indtil udgangen av 1910
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): J. Grude
År: 1911
Kilde: Deichmanske bibliotek