Trøgstad kulturhistorie

Trøgstad kulturhistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: 1900-1950
Bind: 3
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 2008
Utgitt: Trøgstad kommune
Sider: 214
Kilde: BIBSYS

Innhold 

 Bygdebokkomiteens forord      7
 Forfatterens forord      9
 Innledning – tiden og perioden 1900-1950    11
 Folketall og næring    13
 Politikk og politikere    21
 Lokalpolitiske valg    24
 Bondelag og bondeparti    25
 Arbeiderforeninger og arbeiderparti    27
 Valgresultater    28
 Fra Venstredominans til ny samlingslinje         31
 Budsjett og kommunal virksonhet    34
 Skatt og ligning    38
 Kommunens drift    41
 Veier og kommunikasjon    43
 Veiplaner og brobygging    47
 Jernbanesaken    52
 Trafikk på Øyeren    53
 Biltrafikk    55
 Postforbindelser    57
 Telefon og telegraf    59
 Elektrisk kraft    62
 Trøgstad under første verdenskrig    67
 Jordbruket – omstillinger og kriser    72
 Lokal jordbrukspolitikk    76
 Husmennene forsvinner    77
 Driften av gårdene    78
 Jordbruksproduksjon    81
 Husdyrhold    84
 Hagebruk og fruktproduksjon    89
 Kosthold og klær    90
 Skogsdrift og skogsarbeid    93
 Trøgstad kornmagasin avvikles    96
 Jakt og skyting    97
 Skolehus og skolepolitikk    99
 Stor skolesatsing omkring 1900  100
 Skolejorden til salgs  101
 Fortsettelsesskole  103
 Hva var skolen til for?  104
 Nok en skolestrid  106
 Lærerne  110
 Skolehverdag  113
 Fattigstell og sosiale forhold  114
 Trygd og forsikring  115
 Fattigkasse og trygdeutgifter  116
 Arbeidsledighet  118
 Diakonisseforening og sykepleie  120
 Sykestue i Trøgstad  123
 Kommuneleger  125
 Apotek  125
 Spanskesyken  126
 Tannlegetilbud  127
 Prestegård og prestelønn  128
 Opprettelse av menighetsråd  132
 Prester  134
 Bygdens to kirker  136
 Det religiøse livet i Trøgstad  138
 Misjonssaken  140
 Søndagsskoler  143
 Indremisjonsarbeid  144
 Fri religiøs virksomhet  145
 “Frilynte” organisasjoner og ungdomskulturer         149
 Idrett  157
 Sangkor  158
 Samfunnslokaler  160
 Handel og næringsliv  161
 Tettstedsutvikling  163
 Trøgstad Sparebank  165
 Det militære Trøgstad  168
 Trøgstad okkuperes i 1940  171
 Krigshverdag  176
 Nazistisk propaganda  181
 Nazistisk nyordning  184
 Kamp om kirken og skolen  187
 Flyktningeruter  189
 Frigjøringsvår  190
 Fredsmarkeringer  192
 Oppgjøret  194
 Etterkrigstid  199
 Trøgstad får en historie  205
   
 Steds- og navneregister  210
   
 Kilder og litteratur  214