Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880
Bind: 3
Forfatter(e): Knut Mykland
År: 1996
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 434
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord 5
  
 Del I 
 Trondhjem og trondhjemmerne 9
    «En stor og strålende by» 11
  
 Del II 
 Høykonjunktur, krig og krise 35
    Jobbetid og nødsår 37
    Ved et rikspolitisk skille 55
    Krise og vekst 67
    Byens styre og de kommunale oppgaver 92
    Kultur og politikk 109
  
 Del III 
 Det gamle aristokrati og dets nye borgerskap 127
    I skyggen av Hamburg 129
    Brann og gjenreising 163
    Nytt kommunestyre – gamle oppgaver 177
    Offentlighet og forening 197
    «Undersaat og borger» 213
  
 Del IV 
 Fremskrittenes gylnde tidsalder 239
    «Krig og skiønne Udsigter» 241
    Fra eksport mot import og industri 256
    Byen vokser, velstanden øker 288
    Kamp og solidaritet 305
    Carl Adolf Dahl – den nye Cicignon 314
    Byens fedre og de sosiale oppgaver 331
    Klassesamfunnets kulturmønster 350
    Høykonjunktur og krise 374
  
 Del V 
 Fra Søgaden til Strandgaten 383
  
 Del VI 
 Vedlegg 389
    Noter 391
    Litteratur 411
    Personregister 414
    Sakregister 421
    Illustrasjoner 432