Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880
Bind: 3
Forfatter(e): Knut Mykland
År: 1996
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 434
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord  5
   
 Del I  
 Trondhjem og trondhjemmerne  9
    “En stor og strålende by”  11
   
 Del II  
 Høykonjunktur, krig og krise  35
    Jobbetid og nødsår  37
    Ved et rikspolitisk skille  55
    Krise og vekst  67
    Byens styre og de kommunale oppgaver  92
    Kultur og politikk  109
   
 Del III  
 Det gamle aristokrati og dets nye borgerskap  127
    I skyggen av Hamburg  129
    Brann og gjenreising  163
    Nytt kommunestyre – gamle oppgaver  177
    Offentlighet og forening  197
    “Undersaat og borger”  213
   
 Del IV  
 Fremskrittenes gylnde tidsalder  239
    “Krig og skiønne Udsigter”  241
    Fra eksport mot import og industri  256
    Byen vokser, velstanden øker  288
    Kamp og solidaritet  305
    Carl Adolf Dahl – den nye Cicignon  314
    Byens fedre og de sosiale oppgaver  331
    Klassesamfunnets kulturmønster  350
    Høykonjunktur og krise  374
   
 Del V  
 Fra Søgaden til Strandgaten  383
   
 Del VI  
 Vedlegg  389
    Noter  391
    Litteratur  411
    Personregister  414
    Sakregister  421
    Illustrasjoner  432