Vefsn

Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 162-185 og 216-217
Bind
7A (særbind)
Forfatter(e)
Espen Andresen
År
2006
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
557
Vefsn bygdebok
Undertittel
Skulestellet i Vefsn fram til 1900 : lærar-, klokkar- og prestebiografiar
Bind
1 (særbind)
Forfatter(e)
Reidar Svare
År
1970
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
218
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Hattfjelldal : g.nr 1-2, 38-47, 80-82
Bind
6A (særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
2001
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
548
Vefsn bygdebok
Undertittel
Sakregister for bind I-II-III : med henvisninger også til særbind I-II-IV
Bind
5 (særbind)
Forfatter(e)
Per Smørvik
År
1992
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
27
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Grane : g.nr 49-64, 202, 203
Bind
3B (Særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1995
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
565
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Grane : g.nr 65-84
Bind
3C (særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1996
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
466 s.
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48
Bind
3A (særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1990
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
441
Vefsn bygdebok
Undertittel
Byggjeskikken i Vefsn-bygdene. Byggeskikken i Mosjøen : ca. 1860-1940
Bind
4
Forfatter(e)
Arne Berg, Dag Nilsen
År
1988
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
181
Vefsn bygdebok
Undertittel
Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren : Vefsnbygdene ca. 1900-1945. Arkeologien i Vefsnbygdene. Målføret i Vefsnbygdene
Bind
3
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1977
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
523
Vefsn bygdebok
Undertittel
Overgangstid : Vefsnbygdene ca. 1820-1900. Geologien i Vefsnbygdene
Bind
2
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen, Arne Grønlie
År
1975
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
521