Vefsn bygdebok

Vefsn bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gardshistorie for Hattfjelldal : g.nr 1-2, 38-47, 80-82
Bind: 6A (særbind)
Forfatter(e): Kjell Jacobsen
År: 2001
Utgitt: Vefsn kommune
Sider: 548
En del av verket: Vefsn bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

     side
 G.nr 1  Hattfjelldalen  14
   Alder  19
   Namnet  20
   Eiere  22
   Veger og ferdsel  30
   Matrikkelgarden Hattfjelldalen  43
   Folkemengden i eldre tid  45
   Buskap og utsæd i eldre tid  45
   Hattfjelldalen i eldre tid  48
   Engelskbruktida 1865-1900  78
   Hattfjelldalen på 1900-tallet  92
   Krigs- og okkupasjonsår 1940-1945  121
   Kirkene i Hattfjelldalen. Preststua  127
   Skoler i Hattfjelldalen  139
   Sameskolen og Sijti Jarnge  144
   Handel i Hattfjelldalen  145
   Gjestgiveri og hotell. Kafeer  151
   Poståpneri – Postkontor  152
   Forsamlingshus  154
   Kommunehus  156
   Elektrisitetsforsyninga  158
   Arbor  159
   Fornminner  160
   Brukere  161
 G.nr 2  Laneset  206
 G. nr 38  Garsmarka  224
 G. nr 39  Elsvatnet  250
 G. nr 40  Grønlia  280
 G. nr 41  Dalen  300
 G. nr 42  Brennmoen  324
 G. nr 43  Valmåsen  344
 G. nr 44  Steinsletta  368
 G. nr 45  Sirijorda  394
 G. nr 46  Uglvatnet  426
 G. nr 47  Bjørkåsen  444
 G. nr 80  Grolia  486
 G. nr 81  Granmoen  510
 G. nr 82  Seterlia  530