Ytre Rendal : gard og ætt [2. opplag]

Ytre Rendal : gard og ætt [2. opplag]
Ytre Rendal : gard og ætt [2. opplag]
1237
Rendalen kommune, Komiteen for gards- og slektsbeskrivelsen for Ytre Rendal
1996
768 s.
Odd Nytrøen
BIBSYS