Stikkort: Eid

Det kan bli ny bygdebok i Eid i Sogn og Fjordane

I alt fem bind er planlagt i Eid i Sogn og Fjordane. Første bind er nær ferdig, men avhenger av finansiering fra...

Lager bygdebok på dugnad

I Eid i Sogn og Fjordane har en gruppe mennesker nå satt seg fore å lage ny bygdebok for Eid gjennom dugnad....