Stikkort: Transkribering

Nå kan Transkribus tyde enda flere håndskrifter

I april i år meldte Slekt1 om et nytt dataprogram, kalt Transkribus, som kunne lese håndskrevne dokumenter og gjøre dem om til...

Dette programmet transkriberer håndskrevne dokumenter

Et ikke ukjent problem når eldre slektshistorske kilder skal tydes er håndskriften. Både håndskriften og typen skrift, som gotisk, kan være nok...