VestfoldEn slegtsbok : gamle slegter i Vestfold
Helge Sem Jacobsen
1930
189 s.
Fabritius & Sønners forlag
BIBSYS
Sogningane og Fjordingane i Vestfold
1940
190 s.
Sogn- og Fjordanelaget i Vestfold
BIBSYS
Tilleggshefte til boka sogningane og fjordingane i Vestfold
1950
48 s.
Sogn og Fjordanelaget i Vestfold
Sogndal bibliotek