Om de 5 store (tilgjengelige) folketellingene – en superrask innføring

En folketeller besøker en boende i en husvogn, Nederland 1925. Gieleman Theunisz og hans kone Tonia Huurman, Hemweg Amsterdam

Den første landsomfattende folketellingen i Norge ble gjennomført i 1801. Folketellinger som ble utført før dette var bare rene tellinger uten personopplysninger.

1801-tellingen ble gjennomført 1. februar og alle som på denne dag var boende i Norge skulle regnes med. Prestene hadde ansvaret for tellingene på bygda, mens magistratene fikk ansvaret i byene. Sammen kom de frem til at det på denne dag bodde 879 020 mennesker i Norge. Dessverre mangler noen gårder, samt hele Holt prestegjeld i Agder i tellingen.

Annonse

1865-tellingen hadde 31. desember som utgangspunkt og mye ved denne tellingen var likt med 1801-tellingen. For første gang blir husmannsplassene nå konsekvent navngitt. Det er nå også med trosbekjennelse, samt evt. fysisk eller psykisk handikap. Gol i Hallingdal mangler fra denne tellingen.

Den tredje landsomfattende folketellingen ble gjennomført i 1875 også denne med 31. desember som tellingstidspunkt. Mye likt med den forrige tellingen, men nå skulle det også føres både fraværende og midlertidig tilstedeværelse. Dette kan gi helt spesielle innblikk i våre forfedres liv da vi kan oppdage enkelte relasjoner de måtte ha. Det var også med en kolonne for statsborgerskap, samt for aktuelle områder var opplysninger om etnisk opphav med (kvensk eller samisk).

Les også: 1920-folketellingen inneholdt flere spørsmål enn noen gang før

Tidspunktet for 1900-tellingen, ble satt til den 3. desember. I denne folketellingen får vi også opplyst oppholdsstedet for de som er midlertidig fraværende, samt motsatt for de som er midlertidig tilstede.

Den nyeste nasjonale folketellingen tilgjengelig på nett er per i dag 1910-folketellingen. Den ble gjennomført den 1. desember. For første gang måtte respondentene oppgi hvilket statsborgerskap de hadde.

Det finnes flere folketellinger enn de allerede nevnte, men de er enten av mindre omfang eller rene tellinger uten personopplysninger.

Alle de nevnte folketellingen finnes transkribert hos digitalarkivet.

Når kommer neste telling?

Folketellingen for 1920 blir lagt ut på Digitalarkivet i 1. desember 2020, da er sperrefristen på 100 år utløpt. Det pågår nå et omfattende arbeid med å transkribere den hundre år gamle folketellingen, av frivillige. Du kan følge statusen på arbeidet her.

Annonse

Søk i folketellingene:

1801-folketellingen
1865-folketellingen
1875-folketellingen
1900-folketellingen
1910-folketellingen