Dall-Slee

Den klöyvde lilja
Undertittel
Sveio kommunevåpen og slektene Dall-Slee, Slede, Slode og Svale
Forfatter(e)
Kolbjørn T. Ekkje
År
1982
Utgitt
K. T. Ekkje
Sider
77 bl.