Hinnøya

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
2-2A
Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund
Konrad Naustvik
1990
420
Lødingen kommune, Kulturkontoret
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS