Kjerringøy

Bodin bygdebok
Undertittel
Bygd, gård og slekt i Kjerringøy
Bind
2-7A
Forfatter(e)
Terje Gudbrandson
År
2004
Utgitt
Bodin bygdebokkomité ; Bodin kommune
Sider
492 s.
Bodin bygdebok
Undertittel
Bygd, gård og slekt i Kjerringøy
Bind
2-7B
Forfatter(e)
Terje Gudbrandson
År
2004
Utgitt
Bodin bygdebokkomité ; Bodin kommune
Sider
S. 493-954
Norwegian Hill : Kjerringøy, Norge to Eklund Park, USA
Forfatter(e)
Douglas Allen
År
2002
Utgitt
South Bend, Washington
Sider
60 s.
Slektsbok for Kjerringøy, Nordfold, Sørfold
Forfatter(e)
Asbjørn P. Lind
År
2000
Sider
520 s.