Kjerringøy

Bodin bygdebok
2-7A
1029
Bygd, gård og slekt i Kjerringøy
Bodin bygdebokkomité ; Bodin kommune
2004
492 s.
Terje Gudbrandson
Omslagstittel: Skiftende tider : Kjerringøy i Bodø
BIBSYS
Bodin bygdebok
2-7B
915
Bygd, gård og slekt i Kjerringøy
Bodin bygdebokkomité ; Bodin kommune
2004
S. 493-954
Terje Gudbrandson
Omslagstittel: Skiftende tider : Kjerringøy i Bodø
BIBSYS
Norwegian Hill : Kjerringøy, Norge to Eklund Park, USA
815
South Bend, Washington
2002
60 s.
Douglas Allen
Ifølge opplysninger fra Bodø bibliotek er boken skrevet på bokmål 
Bodø bibliotek
Slektsbok for Kjerringøy, Nordfold, Sørfold
1929
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
2000
520 s.
Asbjørn P. Lind
BIBSYS