Kjerringøy

Bodin bygdebok
2-7A
Bygd, gård og slekt i Kjerringøy
Terje Gudbrandson
2004
492 s.
Bodin bygdebokkomité ; Bodin kommune
BIBSYS
Bodin bygdebok
2-7B
Bygd, gård og slekt i Kjerringøy
Terje Gudbrandson
2004
S. 493-954
Bodin bygdebokkomité ; Bodin kommune
BIBSYS
Norwegian Hill : Kjerringøy, Norge to Eklund Park, USA
Douglas Allen
2002
60 s.
South Bend, Washington
Bodø bibliotek
Slektsbok for Kjerringøy, Nordfold, Sørfold
Asbjørn P. Lind
2000
520 s.
BIBSYS